• Wydanie nr 18/01/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Czechowice-Dziedzice, Woj. Śląskie
Wydanie nr 13/02/2018 z dnia 13 lutego 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

INFORMACJA

 

           Burmistrz Czechowic-Dziedzic informuje, że w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Plac Jana Pawła II 3/2, został wywieszony wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych ograniczonych, stanowiących własność Gminy Czechowice-Dziedzice, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek:

2261 o powierzchni 0,0140 ha, położonej w Czechowicach-Dziedzicach w rejonie ul. Kruczej,

2266 o powierzchni 0,0338 ha, położonej w Czechowicach-Dziedzicach w rejonie ul. Kruczej.

Lokalizacja