• Wydanie nr 19/08/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Jasło, Woj. Podkarpackie
Wydanie nr 11/02/2019 z dnia 11 lutego 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Informacja Burmistrza Miasta Jasła

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle w okresie od dnia 08.02.2019 r. do 28.02.2019 r. włącznie został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym, obejmujący plantację winorośli na części - wynoszącej 0,6000 ha - działki ewid. nr 1/35 jako plantacja urządzonej winorośli, do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym.

Lokalizacja