• Wydanie nr 25/03/2019 z dnia 25 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Nowa Ruda, Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 19/07/2018 z dnia 19 lipca 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Rudzie, ul. Niepodległości nr 1, dnia 19 lipca 2018 roku zostały wywieszone i podany do publicznej wiadomości na okres od dnia 19 lipca 2018 r. do dnia 08 sierpnia 2018 r., wykazy niżej wymienionych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Nowa Ruda, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym będące:

1)      załącznikiem do zarządzenia Nr 410/18 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 lipca 2018 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 10/8  o ogólnej pow. 0,17 ha, położona w obrębie Sokolica, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

2)      załącznikiem do zarządzenia Nr 411/18 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 lipca 2018 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 25/12 i części działki nr 22  o łącznej pow. 3,0412 ha, położona w obrębie Sokolica, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

3)      załącznikiem do zarządzenia Nr 412/18 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 lipca 2018 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 4  o ogólnej pow. 0,06 ha, położona w obrębie Sokolica, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

4)      załącznikiem do zarządzenia Nr 413/18 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 lipca 2018 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 163/3  o ogólnej pow. 0,98 ha, położona w obrębie Krajanów, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

5)      załącznikiem do zarządzenia Nr 414/18 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 lipca 2018 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działek nr 259/14, 259/16, 259/44  o łącznej pow. 0,8045 ha, położona w obrębie Krajanów, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

6)      załącznikiem do zarządzenia Nr 415/18 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 lipca 2018 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działek nr 92/4 i 368  o łącznej pow. 1,04 ha, położona w obrębie Krajanów, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

7)      załącznikiem do zarządzenia Nr 416/18 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 lipca 2018 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działek nr 71/4 i 259/23  o łącznej pow. 0,42 ha, położona w obrębie Krajanów, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

8)      załącznikiem do zarządzenia Nr 417/18 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 lipca 2018 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działek nr 136/3, 65/6, 65/9 o łącznej pow. 5,15 ha, położona w obrębie Krajanów, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

9)      załącznikiem do zarządzenia Nr 418/18 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 lipca 2018 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działek nr 110/10 i 66  o łącznej pow. 3,32 ha, położona w obrębie Bieganów, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

10)  załącznikiem do zarządzenia Nr 419/18 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 lipca 2018 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 10/4 o ogólnej pow. 0,12 ha, położona w obrębie Bieganów, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

11)  załącznikiem do zarządzenia Nr 420/18 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 lipca 2018 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 167/7 o ogólnej pow. 0,33 ha, położona w obrębie Bieganów, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

12)  załącznikiem do zarządzenia Nr 421/18 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 lipca 2018 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działek nr 210/2, 193/6, 211 i części działki nr 220/6 o łącznej pow. 6,68 ha, położona w obrębie Świerki, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

13)  załącznikiem do zarządzenia Nr 422/18 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 lipca 2018 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 216/7 o ogólnej pow. 0,16 ha, położona w obrębie Włodowice, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

14)  załącznikiem do zarządzenia Nr 423/18 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 lipca 2018 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działek nr 124/2, 124/3, 124/5, 135/2, 134/2 i części działki nr 124/8 o łącznej pow. 4,24 ha, położona w obrębie Włodowice, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

15)  załącznikiem do zarządzenia Nr 424/18 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 lipca 2018 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 293/4 o ogólnej pow. 0,4027 ha, położona w obrębie Dzikowiec, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

16)  załącznikiem do zarządzenia Nr 425/18 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 lipca 2018 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działek nr 290/4 i 290/2 o łącznej pow. 1,04 ha, położona w obrębie Dzikowiec, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

17)  załącznikiem do zarządzenia Nr 426/18 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 lipca 2018 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 373 o ogólnej pow. 0,33 ha, położona w obrębie Dzikowiec, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

18)  załącznikiem do zarządzenia Nr 427/18 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 lipca 2018 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 299/1 o ogólnej pow. 0,0964 ha, położona w obrębie Dzikowiec, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

19)   załącznikiem do zarządzenia Nr 428/18 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 lipca 2018 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działek nr 91/2, 210/1, 63 o łącznej pow. 0,5659 ha, położona w obrębie Dzikowiec, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

20)  załącznikiem do zarządzenia Nr 429/18 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 lipca 2018 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działek nr 343/2, 337/4, 402/11 o łącznej pow. 4,0152 ha, położona w obrębie Dzikowiec, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

21)  załącznikiem do zarządzenia Nr 430/18 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 lipca 2018 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działek nr 335/3, 402/9 i części działki nr 61 o łącznej pow. 1,27 ha, położona w obrębie Dzikowiec, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

22)  załącznikiem do zarządzenia Nr 431/18 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 lipca 2018 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach części działki nr 111/14 o pow. 1,64 ha, położona w obrębie Dzikowiec, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

23)  załącznikiem do zarządzenia Nr 432/18 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 lipca 2018 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 605 o ogólnej pow. 0,42 ha, położona w obrębie Dzikowiec, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

24)  załącznikiem do zarządzenia Nr 433/18 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 lipca 2018 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 848/5, części działki nr 848/7 i części działki nr 848/3 o łącznej pow. 1,95 ha, położona w obrębie Ludwikowice Kłodzkie, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

25)  załącznikiem do zarządzenia Nr 434/18 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 lipca 2018 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działek nr 861/2 i 861/4 o łącznej pow. 1,83 ha, położona w obrębie Ludwikowice Kłodzkie, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

26)  załącznikiem do zarządzenia Nr 435/18 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 lipca 2018 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działek nr 891, 901/2, 900/3, 892 i części działki nr 890/12 o łącznej pow. 1,6684 ha, położona w obrębie Ludwikowice Kłodzkie, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

27)  załącznikiem do zarządzenia Nr 436/18 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 lipca 2018 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działek nr 854, 856/3, 871/1 o łącznej pow. 2,41 ha, położona w obrębie Ludwikowice Kłodzkie, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

28)  załącznikiem do zarządzenia Nr 437/18 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 lipca 2018 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działek nr 721/2, 721/1 i niezabudowanej części działki nr 722 o łącznej pow. 0,92 ha, położona w obrębie Ludwikowice Kłodzkie, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

29)  załącznikiem do zarządzenia Nr 438/18 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 lipca 2018 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działek nr 150/3, 138/2 i części działki nr 133/4 o łącznej pow. 7,55 ha, położona w obrębie Dworki, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

30)  załącznikiem do zarządzenia Nr 439/18 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 lipca 2018 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 136/17 o ogólnej pow. 0,98 ha, położona w obrębie Przygórze, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

31)  załącznikiem do zarządzenia Nr 440/18 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 lipca 2018 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 874 o ogólnej pow. 2,05 ha, położona w obrębie Świerki, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną.

 

Wykazy dostępne są również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gmina.nowaruda.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicy ogłoszeń poszczególnych Sołectw.

Lokalizacja