• Wydanie nr 18/01/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Józefów, Woj. Mazowieckie
Wydanie nr 21/12/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  i oddania w najem  

 

Działając na mocy przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) Burmistrz Miasta Józefowa informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kard. Wyszyńskiego 1, został podany do wiadomości publicznej, na okres 21 dni, wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie:

 

Nr wykazu

Położenie- – nazwa ulicy

Nr ewidencyjny działki

Nr obrębu

Powierzchnia

oddana w użyczenie

Oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg wieczystych

 

12/2017

 

ul. Sienkiewicza

 

dz. ew.  nr nr  3, 4, 5/1, 5/2   

 

obr. 24

 

4524 m.kw.

 

WA1O/00006006/0

 

lub najem

 

Nr wykazu

Położenie- – nazwa ulicy

Nr ewidencyjny działki

Nr obrębu

Powierzchnia do oddania  w najem

Oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg wieczystych

 

13/2017

 

ul. Leśna 

cz. dz. ew. 79/6

obr. 44

40 m. kw.

WA1O/00033469/1

ul. Noakowskiego

cz. dz. ew.  50/5

obr. 68

184 m. kw.

WA1O/00028043/1

ul. Wawerska

cz. dz. ew.  26/2

obr. 82

1000 m. kw.

WA1O/00028043/1

 

 

 

Wykaz y  nieruchomości wywieszone został  w terminie od dnia 14 grudnia 2017 r.  do dnia 4 stycznia 2018 r.

Osoby, którym przysługuje w trybie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, powinny złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Powyższy wykaz został opublikowany na stronie Urzędu Miasta Józefowa w Biuletynie Informacji Publicznej- www.jozefow.pl.

Informację w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miasta Józefowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 1 (budynek B, pokój nr 6), tel. 22 7790044.” 

Lokalizacja