• Wydanie nr 18/01/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
Wydanie nr 13/03/2018 z dnia 13 marca 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

 

Prezydent Miasta Ełku

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

iż, w siedzibie tut. Urzędu przy ul. Piłsudskiego nr 4 w dniach 14.03.2018 r. – 03.04.2018 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I-wsze piętro) wykaz lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku nr 12 przy ul. A. Mickiewicza  Ełku, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą udziału w działce oznaczonej nr 373/1.

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Ełku pok. 235, tel. 877326135.

Lokalizacja