• Wydanie nr 18/01/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Tyczyn, Woj. Podkarpackie
Wydanie nr 19/04/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

BURMISTRZ

  TYCZYNA

 

Załącznik nr 1

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej.

 

Lp.

 

Oznaczenie nieruchomości

 

Powierzchnia

[ha]

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

w planie miejscowym
i sposób zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego w cenie netto płatny rocznie

 

Uwagi

 

1.

 

 

 

Tyczyn

 gm. Tyczyn

 

dz. nr 1334

 

 

 

 

0.8293 ha

 

 

 

 

R- teren użytków rolnych

 

Brak planu.

 

R- tereny rolniczej  przestrzeni produkcyjnej

 

 

117,75 zł

 

 

 

 

Prowadzenie działalności rolniczej  

 

2

 

Tyczyn

 gm. Tyczyn

 

dz. nr 1333/3

 

 

 

0.6964 ha

 

 

 

 

R- teren użytków rolnych

 

Brak planu.

 

R- tereny rolniczej  przestrzeni produkcyjnej

 

 

107,24 zł

 

 

 

 

Prowadzenie działalności rolniczej  

 

 

Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu przez okres 21 dni, tj. od dnia 17.04.2018 r. do dnia 9.05.2018 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tyczynie 36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18 pok. 11 lub pod nr telefonu.17 23 04 921 w godz. pracy urzędu.

 

                                                                                                                                                                                 BURMISTRZ

Janusz Skotnicki

Lokalizacja