• Wydanie nr 25/06/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Rybnik, Woj. Śląskie
  • Cena: 90 000.00 zł
  • Powierzchnia: 34.50 m 2
Wydanie nr 15/03/2019 z dnia 15 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk Masy Upadłości Aneta Brachaczek zaprasza na aukcję dotyczącą zakupu nieruchomości lokalowej położonej w Rybniku przy ul. Orzepowickiej 14B/2
Przedmiotem aukcji jest :

Lokal mieszkalny położony przy ul. Orzepowickiej 14b/2 w Rybniku złożony z 1 pokoju, łazienki, przedpokoju, ślepej kuchni i łazienki z  wc o powierzchni 34,50 mkw dla której Sąd Rejonowy w Rybniku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr GL1Y/00147938/8.

Prawo do w/w nieruchomości jest ustanowione na rzecz małżonków Krystyny i Grzegorza Wieniatowskich na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej.  Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,67 mkw wraz z udziałem 725/100000 w prawie użytkowania wieczystego w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali

Proponowana cena wywoławcza wynosi 90 000,00 zł.  (słownie:  dziewięćdziesiąt  tysięcy złotych 00/100 groszy).


Termin aukcji zostanie podany wkrótce i odbędzie się w  Sądzie Rejonowym w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 23.

Szczegółowy opis składnika  wraz z wyceną oraz Regulamin aukcji dostępny jest w Biurze Syndyka w Rybniku przy ul. Brzezińskiej 8a, na stronie internetowej syndyka www.syndyk.de, oraz pod numerem telefonu 512 292 972, mail: aneta.brachaczek@syndyk.de

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej od nieruchomości lokalowej należy wpłacić na rachunek masy upadłości prowadzony przez PLUS BANK O/Rybnik nr 14 1680 0023 0000 3000 2585 0496
Zastrzega się prawo do unieważnienia aukcji bez podania przyczyny, jak również zmiany warunków aukcji i zamknięcia aukcji bez udzielenia przybicia którejkolwiek z ofert.

Lokalizacja