• Wydanie nr 19/08/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Rybnik, Woj. Śląskie
  • Cena: 119 000.00 zł
  • Powierzchnia: 55.70 m 2
Wydanie nr 07/01/2019 z dnia 07 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk Masy Upadłości Aneta Brachaczek zaprasza na aukcję dotyczącą zakupu nieruchomości lokalowej położonej w Rybniku przy ul.  Kupieckiej 14/14
Przedmiotem aukcji jest :

Lokal mieszkalny położony w Rybniku przy ul. Kupieckiej 14/14  usytuowany  na I piętrze w budynku wielorodzinnym  złożony z 3 pokoi, kuchni i łazienki i przedpokoju  o łącznej powierzchni 55,70 m² dla której Sąd Rejonowy w Rybniku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr GL1Y/00134850/3.  Do przedmiotowego lokalu przynależy także piwnica.

Prawo do w/w nieruchomości to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nabyte  poprzez umowę o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na własnościowe z dniem 28.01.2005 r.

Proponowana cena wywoławcza jest obniżona o 25% w stosunku do oszacowania i wynosi 119 000,00 zł.  (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy  złotych 00/100 groszy)

Termin aukcji 22 marzec 2019 roku o godzinie 11.00 w Sądzie Rejonowym w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 23, sala 112.

Szczegółowy opis składnika  wraz z wyceną oraz Regulamin aukcji dostępny jest w Biurze Syndyka w Rybniku przy ul. Brzezińskiej 8a, na stronie internetowej syndyka www.syndyk.de, oraz pod numerem telefonu 512 292 972, mail: aneta.brachaczek@syndyk.de
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej od nieruchomości lokalowej należy wpłacić na rachunek masy upadłości prowadzony przez PLUS BANK O/Rybnik nr 84 1680 1062 0000 3000 2547 4321
Termin aukcji zostanie podany wkrótce i odbędzie się w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice, sala nr 112.
Zastrzega się prawo do unieważnienia aukcji bez podania przyczyny, jak również zmiany warunków aukcji i zamknięcia aukcji bez udzielenia przybicia którejkolwiek z ofert.

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT CELEM WYSŁANIA REGULAMINU AUKCJI.

Lokalizacja