Wydanie nr 16/08/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 roku
www.przetargi-gctrader.pl
ARCHIWALNE
Sprzedaż działek po obniżonych cenach
2018-02-13
Dodaj do schowka +
Print

Sprzedaż działek po obniżonych cenach

  • Typ ogłoszenia: Nieruchomości
  • Rodzaj transakcji: Sprzedaż
  • Przedmiot ogłoszenia: działka

Szczegóły

Syndyk Masy Upadłości Sol-Bau Sp. z o.o. Sp.K. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Paniówkach ul. Świerkowa 1 zaprasza na aukcję dotyczącą zakupu działek po obniżonych cenach.Działki można kupić pojedynczo według poniższej specyfikacji.
Przedmiotem aukcji są:

a. trzech nieruchomości gruntowych niezabudowanych (1759/330, 1888/330, 1754/330) jako działki budowlane o łącznej powierzchni 3254 m² o 40% w stosunku do wartości wynikającej z oszacowania z dnia 24 sierpnia 2015 roku sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Iwonę Kubarek, tj. do kwoty 228 000,00 zł. brutto (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100 groszy);

b. nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze (1879/330) jako działki budowlanej o powierzchni 650 m² o 35% w stosunku do wartości wynikającej z oszacowania z dnia 24 sierpnia 2015 roku sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Iwonę Kubarek, tj. do kwoty 75 000,00 zł. brutto (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 groszy);

c. nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze (1880/330) jako działki budowlanej o powierzchni 690 m² o 35% w stosunku do wartości wynikającej z oszacowania z dnia 24 sierpnia 2015 roku sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Iwonę Kubarek, tj. do kwoty 78 000,00 zł. brutto (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100 groszy);

d. nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze (1883/330) jako działki budowlanej o powierzchni 740 m² o 35% w stosunku do wartości wynikającej z oszacowania z dnia 24 sierpnia 2015 roku sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Iwonę Kubarek, tj. do kwoty 85 000,00 zł. brutto (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 groszy);

e. nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze (1887/330) jako działki budowlanej o powierzchni 840 m² o 35% w stosunku do wartości wynikającej z oszacowania z dnia 24 sierpnia 2015 roku sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Iwonę Kubarek, tj. do kwoty 95 000,00 zł. brutto (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 groszy);

Szczegółowy opis składników majątkowych wraz z ich wyceną oraz Regulamin aukcji dostępny jest w Biurze Syndyka w Rybniku przy ul. Brzezińskiej 8a, na stronie internetowej syndyka www.syndyk.de, oraz pod numerem telefonu 221023044 .
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej od wybranej nieruchomości należy wpłacić na rachunek masy upadłości prowadzony przez PLUS BANK O/Rybnik nr 84 1680 106 2 0000 30 00 2319 501 5.
Termin aukcji 05 marca 2018 roku godz. 11.00 Kancelaria Notarialna Tychy ul. Budowlanych 59, Tychy.
Zastrzega się prawo do unieważnienia aukcji bez podania przyczyny, jak również zmiany warunków aukcji i zamknięcia aukcji bez udzielenia przybicia którejkolwiek z ofert. ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT CELEM WYSŁANIA REGULAMINU AUKCJI.