• Wydanie nr 19/08/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Bielsko-Biała, Woj. Śląskie
  • Cena: 675 000.00 zł
  • Powierzchnia: 4 087.00 m 2
Wydanie nr 17/01/2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

niezabudowanej, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Lucjana Rydla,
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała


 

Oznaczenie nieruchomości                           dz. 3885/19

                                                                            obj. Kw BB1B/00061046/6

                                                                            obręb Lipnik

Powierzchnia nieruchomości                        4087 m2

Przeznaczenie nieruchomości                      zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Cena wywoławcza nieruchomości                675.000,00 zł
Wysokość wadium                                              67.000,00 zł

 

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT
określony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Przetarg odbędzie się 21 marca 2019 r. o godz. 10:00 w sali nr 208 (II piętro)
w gmachu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5.

 

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 6 oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.bielsko.pl/bip

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (budynek przy pl. Ratuszowym 6, parter stanowisko nr 4, tel. 33 4971 806) lub w Wydziale Mienia Gminnego i Rolnictwa (budynek przy pl. Ratuszowym 5, II piętro, pok. 213 tel. 33 4701 231).

Lokalizacja