Wydanie nr 23/09/2018 z dnia 23 września 2018 roku
www.przetargi-gctrader.pl
ARCHIWALNE
sprzedaż nieruchomości  położonych w Krakowie- Podgórzu, obr. 42, ul. dr. J. Piltza
2018-04-13
Dodaj do schowka +
Print

sprzedaż nieruchomości położonych w Krakowie- Podgórzu, obr. 42, ul. dr. J. Piltza

 • Typ ogłoszenia: Nieruchomości
 • Rodzaj transakcji: Sprzedaż
 • Przedmiot ogłoszenia: działka
 • Cena: 1 044 200.00 zł
 • Powierzchnia: 2 580.00 m²

Szczegóły

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

Syndyk masy upadłości  Orco Project sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej  zs. w Warszawie

( sygn. akt X GUp 96/14)  zaprasza do  udziału w przetargu    na sprzedaż  nieruchomości    położonych w  Krakowie- Podgórzu,  obr. 42,  ul. dr. J.  Piltza .

 

1. Przedmiotem  przetargu  są  nieruchomości gruntowe położone w Krakowie- Podgórzu, obr. 42, ul.dr. Jana Piltza  tj. :

 

 A. działka 119/1 o pow. 0,2580 ha , dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa  Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW  nr KR1P/00568229/5.

Cena wywoławcza  nieruchomości  wynosi  1 044 200,00 , wadium - 100.000,00zł;

 

B. Działka 119/3 o pow.  0,1351 ha , dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa  Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych   prowadzi KW  nr KR1P/00568248/4.

Cena wywoławcza  nieruchomości  wynosi  515 700,00 , wadium - 52.000,00zł;

 

2. Zainteresowani powinni składać oferty   w terminie do  16 maja 2018r.  na adres Sądu     Rejonowego dla m.st. Warszawy , Wydział X Gospodarczy ul. Czerniakowska 100 A, 00-454    Warszawa ( decyduje data wpływu do Sądu, a nie data  stempla pocztowego).

 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  22 maja 2018r. o  godzinie 12.00    w gmachu Sądu w sali nr 14 .

4. Wadium  należy wpłacić na  rachunek  Orco Project sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej prowadzony   w  Millennium Bank SA  nr   41 1160 2202 0000 0001 1673 4910 .

 

5.  Z warunkami przetargu  oraz Operatem szacunkowym zapoznać się można  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy , Wydział X Gospodarczy ul. Czerniakowska  100A ,  w aktach sprawy  sygn. akt  X GUp 96/14  lub   w biurze syndyka  - Warszawa, Al. Solidarności 155 lok. 6, tel. 601 294 585,

 e -mail: biurosyndyka@wp.pl .

Dodatkowych  informacji  udziela syndyk.