• Wydanie nr 16/12/2018 z dnia 16 grudnia 2018 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Bytom, Woj. Śląskie
  • Cena: 142 000.00 zł
  • Powierzchnia: 135.79 m 2
Wydanie nr 07/03/2018 z dnia 07 marca 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk Masy Upadłości Urszuli Czesak w upadłości zam. w Przeciszowie

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert,

nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości

 

Przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o łącznej pow. 135,79 m2, położonego w Bytomiu przy ul. Ks. Karola Miarki 31/6.

Sprzedaż nieruchomości może się odbyć za cenę nie niższą niż wartości oszacowania, tj. za kwotę 142.000,00 zł brutto.

 

Szczegółowe informację można uzyskać pod adresem:

 

Biuro Syndyka

31-406 Kraków, al. 29 Listopada 130, pok. 501

tel. (12) 420-26-89

 www.syndyksprzeda.pl            e-mail: biuro@syndykmasy.pl

 

Pod wskazanym wyżej nr telefonu można również uzgodnić termin obejrzenia nieruchomości.

 

  Składający ofertę winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 14.200,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości w Idea Bank nr: 77 1950 0001 2006 0036 0056 0001. Oferty wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium należy składać osobiście (w godzinach pracy biura syndyka) lub listem poleconym, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Konkurs - Bytom” na adres: Biuro syndyka – syndyk Krzysztof Wasilewski – Al. 29 Listopada 130, pok. 501, 31-406 Kraków, w terminie do dnia 4 maja 2018 r. Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Syndyka, w dniu 7 maja 2018 r. o godz. 10.00.  

Syndyk dokona sprzedaży nieruchomości oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę ofertową, po zatwierdzeniu jego wyboru przez Sędziego – Komisarza, w terminie 14 dni od  daty postanowienia Sędziego – Komisarza.

 

http://syndykmasy.pl/oferty-sprzedazy/nieruchomosci-do-zbycia/lokal-mieszkalny-nowy-targ.html

Lokalizacja