• Wydanie nr 19/08/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Ostrowiec Świętokrzyski, Woj. Świętokrzyskie
  • Cena: 19 085 808.00 zł
  • Powierzchnia: 4 446.63 m 2
Wydanie nr 15/01/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk masy upadłości BUDO-STONE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej 

 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Boernera 7, woj. świętokrzyskie

zaprasza do rokowań w zakresie  możliwości zakupu  nieruchomości zabudowanej :

Zakład obróbki granitu przy ul. I. Boernera 7

  • Typ ogłoszenia: Nieruchomości, maszyny
  • Rodzaj transakcji: Sprzedaż
  • Przedmiot ogłoszenia: obiekt użytkowy, maszyny i urządzenia
  • Lokalizacja: Ostrowiec Św. (świętokrzyskie)

W skład nieruchomości wchodzą:

1.Nieruchomość -  obejmująca działki nr 4/117, nr 4/174, nr 20/2 , nr 4/20, nr 4/170, nr 4/171, nr 4/112 powierzchni  2.9239 ha zabudowana zintegrowanymi budynkami produkcyjno biurowymi  o łącznej powierzchni użytkowej:

- powierzchnia produkcyjno magazynowa 4227,63  m²

- powierzchnia biurowa - 219,00 m²

2. Ruchomości w postaci maszyn i urządzeń do obróbki granitu.

 

działki zapisane w księgach wieczystych:

 KW nr KI1O/00047973/2,

 KW nr KI1O/00050558/1

 

 Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, wieczystym użytkownikiem gruntu oraz właścicielem budynków i budowli jest wg Księgi Wieczystej „JP GRANIT” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (obecnie BUDO-STONE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej) z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Nieruchomość gruntowa zabudowana składająca się z działek nr 4/117 o pow. 5253m2, nr 4/174 o pow. 16 620m2,  nr 20/2 o pow. 1 842m2 zabudowana następującymi budynkami:

Hala zespołu pił do cięcia bloków

Hala pił do rozcinania bloków

Pomieszczenie wieżowe – oczyszczalnia wody

Hala pił mostowych

Hala magazynowa

Hangar lotniczy

Zespół kontenerów socjalno- biurowych  

oraz niezabudowane działki nr 4/20 o pow. 1996 m2; 4/170 o pow. 288m2; 4/171 o pow. 353 m2; 4/112 o pow. 2887m2

Przedmiotem sprzedaży są także maszyny i urządzenia do obróbki granitu stanowiące kompletne zaplecze produkcyjne zakładu.

 

Oferowana cena zorganizowanej części przedsiębiorstwa: 19.085.808,00 zł netto (słownie: dziewiętnaście milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiem złotych) .

Z przedmiotem sprzedaży oraz warunkami i regulaminem sprzedaży można się zapoznać po umówieniu telefonicznym – tel. kom 507 284 908, lub pocztą e-mail (rkrzaczek@wp.pl).

 Oferty z podaniem  ceny należy składać do Biura Syndyka 25-364 Kielce, ul. Wojska Polskiego 7/5.

 

Lokalizacja