• Wydanie nr 19/08/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Bytom, Woj. Śląskie
  • Cena: 93 720.00 zł
  • Powierzchnia: 135.79 m 2
Wydanie nr 30/01/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk Masy Upadłości Urszuli Czesak w upadłości zam. w Przeciszowie

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert,

nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości

 

Przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o łącznej pow. 135,79 m2, położonego w Bytomiu przy ul. Ks. Karola Miarki 31/6.

Sprzedaż nieruchomości może się odbyć za cenę nie niższą niż 93.720,00 zł brutto.

 

Szczegółowe informację można uzyskać pod adresem:

 

Biuro Syndyka

31-406 Kraków, al. 29 Listopada 130, pok. 501

tel. (12) 420-26-89

 www.syndyksprzeda.pl            e-mail: biuro@syndykmasy.pl

 

Pod wskazanym wyżej nr telefonu można również uzgodnić termin obejrzenia nieruchomości.

 

  Składający ofertę winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 9.372,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości w Idea Bank nr: 77 1950 0001 2006 0036 0056 0001. Oferty wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium należy składać osobiście (w godzinach pracy biura syndyka) lub listem poleconym, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Konkurs - Bytom” na adres: Biuro syndyka – syndyk Krzysztof Wasilewski – Al. 29 Listopada 130, pok. 501, 31-406 Kraków, w terminie do dnia 11 marca 2019 r. Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Syndyka, w dniu 15 marca 2019 r. o godz. 1000.  

Syndyk dokona sprzedaży nieruchomości oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę ofertową, po zatwierdzeniu jego wyboru przez Sędziego – Komisarza, w terminie 14 dni od  daty postanowienia Sędziego – Komisarza.

Lokalizacja