• Wydanie nr 25/03/2019 z dnia 25 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Kłodawa, Woj. Wielkopolskie
  • Cena: 487 000.00 zł
  • Powierzchnia: 148.60 m 2
Wydanie nr 12/04/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk ogłasza drugi pisemny łączony przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oraz związaną z nią własnością domu jednorodzinnego położonego w Kłodawie w woj. lubuskim przy ul. Jabłoniowej 21A

1. Przetarg jest prowadzony wspólnie, jako przetarg łączony w postępowaniach upadłościowych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. V Wydział Gospodarczy w sprawach o sygn. akt V GUp 26/17 i V GUp 27/17.

2. Przedmiot przetargu stanowi prawo własności nieruchomości gruntowej, stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym 1244/2 o pow. 1027 m2, położonej w Kłodawie, województwo Lubuskie, przy ul. Jabłoniowej 21A, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00099589/6 oraz związaną z nią własność domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 148,6 m2.

3. Szczegółowy opis nieruchomości zawarty w opisie i oszacowaniu nieruchomości sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Janusza Mojsiewicza jest dostępny w biurze syndyka.

4. Cena wywoławcza wynosi 487.000,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) netto.

5. Przetarg odbędzie się w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. ul. Chopina 52 blok 10, sala nr 119. w dniu 16 maja 2018 r. godz. 10:00.

6. Miejsce składania ofert pisemnych: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział V Gospodarczy, ul. Chopina 52, blok 15, pok. 114 do dnia 15 maja 2018 r.

7. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie kompletnej oferty kupna sprzedaży oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. kwoty 48.700,00 zł (czterdzieści osiem tysięcy siedemset złotych) w ten sposób, że:

a) 5% wadium, to jest kwota 24.350,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych) winna być wpłacona na konto bankowe w postępowaniu upadłościowym V GUp 26/17 ,oraz

b) 5% wadium, to jest kwota 24.350,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych) winna być wpłacona wpłacona na konto bankowe w postępowaniu upadłościowym V GUp 27/17.

8. Szczegółowe warunki dotyczące oferty sprzedaży oraz wadium dokładnie opisane są w regulaminie przetargu. Pełny tekst regulaminu przetargu dostępny jest w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydział Gospodarczy, ul. Chopina 52, blok 15, pok. 114, tel. 95 7256834.

9. Sędzia-komisarz może unieważnić przetarg bez podania przyczyn.

10. Nieruchomość można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem.

11. Szczegółowe informacje uzyskać można u syndyka pod nr tel. +48  505 006 952 lub drogą poczty elektronicznej j.liszka@kancelaria-liszka.pl.

Lokalizacja