• Wydanie nr 19/08/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Bielsko-Biała, Woj. Śląskie
  • Cena: 480 345.00 zł
  • Powierzchnia: 3 099.00 m 2
Wydanie nr 17/01/2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

niezabudowanych, położonych w Bielsku-Białej
w rejonie ulic Zapłocie Duże i Wincentego Kadłubka

stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała


Oznaczenie nieruchomości                                  dz. 2092/9, dz. 2092/10, dz. 2092/6

                                                                                   obj. Kw BB1B/00060379/2

                                                                                   dz. 2092/20

                                                                                   obj. Kw BB1B/00142272/1

                                                                                   obręb Stare Bielsko

łączna powierzchnia nieruchomości                   3099 m2

Cena wywoławcza nieruchomości                      480.345,00 zł

Wysokość wadium                                                  48.000,00 zł

 

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT
określony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Przetarg odbędzie się 22 marca 2019 r. o godz. 10:00 w sali nr 208 (II piętro)
w gmachu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5.

 

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 6 oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.bielsko.pl/bip

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (budynek przy pl. Ratuszowym 6, parter stanowisko nr 4, tel. 33 4971 806) lub w Wydziale Mienia Gminnego i Rolnictwa (budynek przy pl. Ratuszowym 5, II piętro, pok. 213 tel. 33 4701 231).

Lokalizacja