Wydanie nr 13/09/2017 z dnia 13 września 2017 roku
Lokal użytkowy w Łaziskach Górnych przy ul. Leśnej
ARCHIWALNE
2017-09-13

Lokal użytkowy w Łaziskach Górnych przy ul. Leśnej

  • Typ ogłoszenia: Nieruchomości
  • Rodzaj transakcji: Sprzedaż
  • Przedmiot ogłoszenia: obiekt użytkowy
  • Cena: 1 503 334.00 zł
  • Powierzchnia: 1 400.70 m²

Szczegóły

Lokal użytkowy w Łaziskach Górnych przy ul. Leśnej
 
Lokalizacja:
43-170 Łaziska Górne ul. Leśna 1 Woj. śląskie 50°9'10'' N 18°50'51'' W
Typ ogłoszenia:
sprzedaż
Rodzaj nieruchomości:
lokal użytkowy
Powierzchnia:
1 400,7 m2 budynków
Status ogłoszenia:
Status sprzedaży:
do sprzedaży
Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego:
UAHR-tereny usług administracji, handlu i rzemiosła, z dopuszczeniem zmiany funkcji terenów oraz przekształceń przestrzennych w sposób niepowodujący uciążliwości dla środowiska i otoczenia.
Cena netto:
1 503 334,00 zł
Termin złożenia oferty:
18.10.2017

Osoba kontaktowa
Lidia Nawrat
32 467 33 11
Dostępność
pon.- pt. godz. 7:00 - 15:00

Opis nieruchomości:

 

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej - lokalu użytkowego nr 2 o łącznej powierzchni użytkowej 1.400,70 m2 usytuowanego na I i II piętrze budynku biurowo-usługowego 3 kondygnacyjnego, wybudowanego w 2000 roku w technologii tradycyjnej, położonego w Łaziskach Górnych przy ul. Leśnej 1.

Lokal posiada wejście poprzez wspólny wiatrołap oraz klatkę schodową, składa się z 56 pomieszczeń, głównie administracyjno – biurowych i socjalnych.

Z prawem własności związany jest udział w nieruchomości wspólnej (gruncie stanowiącym działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 1538/135 o powierzchni 2.138,00 m2 oraz w częściach wspólnych budynku) wyrażający się ułamkiem 537/1000.

2. Działka zlokalizowana jest na terenie płaskim, bezpośrednio przy drodze krajowej DK 81 relacji Katowice-Wisła. Posiada kształt nieregularny odpowiadający kształtowi budynku na niej posadowionego i prawie w całości zajęta jest pod budynek, pozostałą jej część stanowi pas, biegnący wokół budynku.
3. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Leśnej poprzez ustanowioną służebność drogową na  działkach nr 1539/135 i 1540/135.
4. Teren działki podłączony jest do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej.
5. Obecnie część pomieszczeń biurowych w powyższym lokalu jest wynajmowana przez TAURON Wytwarzanie S.A. na czas nieokreślony na podstawie umów najmu innym podmiotom.
6. Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej w Sądzie Rejonowym w Mikołowie prowadzona jest księga wieczysta o numerze KA1M/00060922/1.
7. Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych zatwierdzonym Uchwałą Nr XLV/315/01 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 11.12.2001r. przedmiot sprzedaży posiada następujące przeznaczenie: UAHR -  tereny usług administracji, zdrowia, handlu, kultury i rzemiosła z dopuszczeniem zmiany funkcji terenów oraz przekształceń przestrzennych w sposób nie powodujący uciążliwości dla środowiska i mieszkańców.