• Wydanie nr 25/03/2019 z dnia 25 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: ruchomosci
 • Lokalizacja: Poznań, Woj. Wielkopolskie
 • Cena: 15 000.00 zł
Wydanie nr 11/04/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu

ul. Za Groblą 8 61-860 Poznań

 

Ogłasza sprzedaż składnika majątkowego z zastosowaniem Aukcji elektronicznej:

L.p.

Miejsce oględzin

 

Nr rej. pojazdu

 

Marka pojazdu

 

Rok produkcji

Wartość brutto

1.

Poznań, ul.Za Groblą 8

PO283SP

Volkswagen PASSAT

2011

15.000,00

 

Dodatkowe dane techniczne:

Przebieg: 242 131 km

Rodzaj nadwozia: Sedan

Kolor lakieru: czarny

Pojemność silnika: 1984 ccm

Moc silnia: 155kW

Ilość miejsc: 5

Badanie techniczne: brak ważnego badania technicznego

Rodzaj skrzyni biegów automatyczna DSG

Opis uszkodzeń pojazdu:

 • silnik z osprzętem: częściowo zdemontowany, uszkodzenie awaryjne silnika: układ korbowo-tłokowy, wymaga weryfikacji i kapitalnego remontu,

 • nadwozie: punktowe odpryski na pokrywie komory silnika, punktowy wgniot w lewej ramie dachu i tylnych prawych drzwiach, drobne rysy na lakierze o charakterze eksploatacyjnym.

 

 1. Oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Aukcji, który można pobrać na stronie postepowania w zakładce „Załączniki”.

 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. 750 zł w pieniądzu, przelewem na rachunek Sprzedającego:

 

Nr konta 06 1240 6292 1111 0010 5498 4810

 

 • Termin wniesienia wadium: do 17 kwietnia 2018 r do godz. 15:00.

 • Jako termin wniesienia wadium w formie pieniądza zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Sprzedającego.

 • Wadium wniesione w formie pieniądza powinno zawierać NIP lub Pesel wnoszącego wadium oraz nr rejestracyjny pojazdu i powinno być oznaczone w następujący sposób: „Wadium sprzedaż pojazdów NIP lub pesel ……………… nr rej………..”. Kopię dowodu wniesienia wadium należy dołączyć na Platformie eb2b.

 • Zamawiający dopuści do udziału w Aukcji elektronicznej tylko tych Oferentów, którzy prawidłowo wnieśli wadium.

 1. Aby wziąć udział w Aukcji, należy zalogować się na stronie: https://zamowienia.psgaz.pl
  i dokonać samodzielnej rejestracji lub odzyskania hasła, w przypadku kiedy Oferent posiadał konto na innych platformach Operatora pod adresami:
  https://eb2b.pl i lub https://platforma.eb2b.com.pl. Oferent po dokonaniu rejestracji otrzyma na adres e-mail informację o akceptacji jego rejestracji przez Operatora, a w przypadku przypomnienia hasła, otrzyma nowe jednorazowe hasło, które należy aktywować linkiem podanym w wiadomości e-mailowej oraz zmienić po zalogowaniu.

 2. Oferent zobowiązany jest do każdorazowego sprawdzenia informacji zamieszczonej
  w Portalu Zakupowym na stronie ogłoszenia.

 3. Aukcja elektroniczna rozpocznie się w dniu 18.04.2018 r. o godz.16:00.

 4. Termin zamknięcia zgłoszeń uczestnictwa w Aukcji upływa 17.04.2018 r. o godz. 15:00.

 5. Oferenci zainteresowani udziałem w Aukcji testowej (szkoleniowej), proszeni są o kontakt
  ze Sprzedającym poprzez zakładkę „Pytania do Organizatora” najpóźniej w terminie zamknięcia zgłoszeń uczestnictwa w Aukcji. Uczestnictwo w Aukcji testowej jest bezpłatne. Aukcje testowe odbywają się na 24h przed Aukcją właściwą

 6. Oferent w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty cenowej w prowadzonej Aukcji elektronicznej, ureguluje należność po otrzymaniu faktury.

 7. Oferent zobowiązany jest do dokonania płatności w wyznaczonym terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury i odbioru zakupionego pojazdu na własny koszt i własnym staraniem,
  w nieprzekraczalnym terminie 7 dni roboczych po dokonaniu płatności.

 8. Przy odbiorze pojazdu Oferent zobowiązany będzie do przedstawienia osobie przekazującej pojazd, wskazanej przez Sprzedającego, potwierdzenia zapłaty ceny nabycia oraz potwierdzenia tożsamości poprzez okazanie dowodu osobistego.

 

Miejsce oględzin:

Pojazd, który jest przedmiotem sprzedaży, można oglądać w dni robocze od 03.04.2018 do 17.04.2018 od godz. 7:00 do godz. 14.00 w siedzibie Sprzedającego w Poznaniu, ul. Za Groblą 8, po uprzednim kontakcie telefonicznym i umówieniu, kontakt z Panem Karolem Bagrowskim, tel. +48 61 854 54 57 kom. 601 409 371.

 

UWAGA: Wpłacone wadium przepada na rzecz Sprzedawcy jeśli Oferent wskazany jako nabywca uchyli się od zawarcia umowy kupna. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone po przetargu na wskazane konto bankowe.

 

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte sprzedawanego pojazdu. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia sprzedaży w części lub całości bez podania przyczyny. Dodatkowe informacje w zakresie Aukcji elektronicznej można uzyskać pod numerem telefonu +48 61 85 45 768, Pani Elżbieta Korpal.

 

Regulamin aukcji

 

Opis pojazdu

 

Formularz ofertowy

Lokalizacja