• Wydanie nr 06/05/2021 z dnia 06 maja 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Barczewo, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 20/11/2020 z dnia 20 listopada 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Burmistrz Barczewa

podaje do publicznej wiadomości

wyciąg z ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości Gminy Barczewo

Lp.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości


Przeznaczenie nieruchomości

Cena

wywoławcza


Wysokość wadium

Forma sprzedaży


1.

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerami ewidencyjnymi 202/1 i 337 obręb 3 miasta Barczewo, KW Nr OL1O/00017654/4, OL1O/00146521/6


0,0712 ha

Teren zabudowy mieszkaniowej i/lub usługowej

61.000,00 zł

9.000,00 zł

Przetarg ustny nieograniczony

2.

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem ewidencyjnym 26/2 obręb 3 miasta Barczewo, KW Nr OL1O/00012339/5.

0,4001 ha

Teren zabudowy usługowej

230.000,00 zł

23.000,00 zł

Przetarg ustny nieograniczony


Przetargi na ww. nieruchomości odbędą się 21.12.2020 roku,
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pokój nr 20, tel. (89) 514-83-46 w. 53, 54 i 55.

Otwarcie przetargów o godzinie 900.

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek Urzędu Miejskiego w Barczewie: Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku Oddział w Barczewie nr: 61 9343 1028 0000 0606 2000 0040, w terminie do 16 grudnia 2020 r.

Pełna treść ogłoszeń o przetargach dostępna jest na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Barczewie pod adresem: www.barczewo.pl, na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barczewie pod adresem: www.barczewo.bip.net.pl i na stronach internetowych Monitora Samorządowego pod adresem: www.otoprzetargi.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Barczewo.

  Barczewo, 20.11.2020 r.

Lokalizacja