• Wydanie nr 27/09/2021 z dnia 27 września 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Dzierżoniów, Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 15/09/2021 z dnia 15 września 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Burmistrz Dzierżoniowa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta, Rynek 1

został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz:

1. nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu,

2. lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na

rzecz najemców,

3. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej,

4. nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie

przetargowym i bezprzetargowy,

5. nieruchomości zabudowanych garażami, przeznaczonych do zbycia w

drodze bezprzetargowej na rzecz najemców garaży i dzierżawców gruntów

Lokalizacja