• Wydanie nr 06/05/2021 z dnia 06 maja 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Czechowice-Dziedzice, Woj. Śląskie
Wydanie nr 19/11/2020 z dnia 19 listopada 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Czechowice-Dziedzice,

dnia 19 listopada 2020 r.

INFORMACJA

Burmistrz Czechowic-Dziedzic informuje, że w dniu 19 listopada 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Plac Jana Pawła II 3/2, został wywieszony wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Czechowice-Dziedzice, położonych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 210/20 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Czechowice-Dziedzice.

Ww. wykaz został również zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

Lokalizacja