• Wydanie nr 06/05/2021 z dnia 06 maja 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Czechowice-Dziedzice, Woj. Śląskie
Wydanie nr 04/05/2021 z dnia 04 maja 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Czechowice-Dziedzice, dnia 4.05.2021 r.

INFORMACJA

Burmistrz Czechowic-Dziedzic informuje, że w dniu 4.05.2021 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, Plac Jana Pawła II 1 oraz na tablicy ogłoszeń w Wydziale Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Plac Jana Pawła II 3/2,
wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice
przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej działkę o powierzchni 0,5567 ha oznaczonej numerem 349/1, położonej w jednostce ewidencyjnej: 240204_4 Czechowice-Dziedzice – miasto, obręb 0003 Dziedzice.

Działka położona jest w Czechowicach-Dziedzicach przy ul Stawowej.

Ww. wykaz został również zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach:

https://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/bipkod/044/002

Lokalizacja