• Wydanie nr 06/05/2021 z dnia 06 maja 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Jarocin, Woj. Wielkopolskie
Wydanie nr 04/05/2021 z dnia 04 maja 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Burmistrz Jarocina

informuje, że w dniu 4 maja 2021 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie,
Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu:
http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży położonej w Jarocinie ul. Św. Ducha – wieża ciśnień

Lokalizacja