• Wydanie nr 06/07/2020 z dnia 06 lipca 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Bielawa, Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 07/11/2019 z dnia 07 listopada 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Informacja

Burmistrza Miasta Bielawa

Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie w dniu 07.11.2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bielawie, plac Wolności 1, II p na okres 21 dni oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu www.um.bielawa.pl, wykaz niżej opisanej nieruchomości przeznaczonych do zbycia, położonych w Podstrefie Bielawa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK" tj.:

- działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 61/15 obręb Północ o pow. 0,4750 m², użytkiem RIIIa.

- działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 61/16 obręb Północ o pow. 0,4750 m², użytkiem RIIIa.

Informacji o powyższym udziela Referat Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie

pok. 19 II p. tel 74 8 328759, 74 8 328740.

Lokalizacja