• Wydanie nr 08/12/2021 z dnia 08 grudnia 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Bielawa, Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 25/11/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Informacja

Burmistrza Miasta Bielawa

Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie w dniu 25.11.2021 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bielawie, plac Wolności 1, II p na okres 21 dni oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu www.um.bielawa.pl, wykaz niżej opisanych nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

- działka gruntu oznaczona ewidencyjnie nr 1569 obręb Osiedle o pow. 7302 m², użytkiem RIIIb, RIIIa i RV położona przy ul. Szewskiej w Bielawie.

Informacji o powyższym udziela Referat Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie

pok. 19 II p. tel 74 8 328759, 74 8 328740.

Lokalizacja