• Wydanie nr 31/10/2020 z dnia 31 października 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Kołobrzeg, Woj. Zachodniopomorskie
Wydanie nr 16/10/2020 z dnia 16 października 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Prezydent Miasta Kołobrzeg informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. /Dz. U.
z 2020 poz.65 z późn. zm./ na tablicy ogłoszeń usytuowanej na
budynku Urzędu Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, został wywieszony
wykazy nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie
bezprzetargowym na rzecz Wnioskodawcy tj. :
* Część działki o numerze 9/16 (przed podziałem 9/9) obręb 6 o
powierzchni 1.997 m² położona przy ul. Wschodniej w Kołobrzegu,
Wykaz wywieszono na okres od dnia 14.10.2020 r. do dnia 03.11.2020 r.

Lokalizacja