• Wydanie nr 27/09/2021 z dnia 27 września 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Kołobrzeg, Woj. Zachodniopomorskie
Wydanie nr 14/09/2021 z dnia 14 września 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Prezydent Miasta Kołobrzeg informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. /Dz. U. z 2020
poz.1990 z późn. zm./ na tablicy ogłoszeń usytuowanej na budynku Urzędu
Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, został wywieszony wykaz
nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie
bezprzetargowym tj. :
   Część działki o numerze 247/6 oraz część działki o numerze 249/4  
obręb 12 o powierzchni od 49 m2 do 70 m2  położone na terenie Placu
Ratuszowego  w Kołobrzegu.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 13.09.2021 r. do dnia 03.10.2021 r.

GN.6845.17.2021.VII

Kołobrzeg, dnia 07.09.2021 r.

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.zm.) Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłasza poniższy wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Lp


Położenie

nieruchomości

Numer działki


Pow.

Przeznaczenie

nieruchomości

Forma

władania

nieruchomością

Cena

czynszu

dzierżawnego

netto za 1 m2

Termin

wnoszenia opłat

1.


Kołobrzeg

Plac RatuszowyCzęść działki nr 247/6 oraz część działki nr 249/4

obręb 12

Od 49 m2 do 70 m2

Ogródki

gastronomiczne

Dzierżawa na okres do 31.12.2022 r.

Od 16.06 do 15.08 – 45,00 zł netto

Od 16.08 do 15.06 –

18,00 zł netto

Płatne do 10-go dnia

każdego miesiąca za dany miesiąc


1. Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 13.09.2021 r. do 03.10.2021 r.

2. Grunt zostanie wydzierżawiony w trybie bezprzetargowym na rzecz Wnioskodawców.

3. Do stawki czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23 %.

Opracował: Wydz. GN, Joanna Borek, inspektor, tel.: 94 35 51 561, e-mail: j.borek@um.kolobrzeg.pl

Lokalizacja