• Wydanie nr 18/08/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Kołobrzeg, Woj. Zachodniopomorskie
Wydanie nr 07/12/2021 z dnia 07 grudnia 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Prezydent Miasta Kołobrzeg informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. /t.j. Dz. U. z
2021 poz.1899 z późn.zm./ na tablicy ogłoszeń usytuowanej na budynku
Urzędu Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, został wywieszony wykaz
dotyczący użyczenia części działki nr 187/28 obr.12, położonej w
Kołobrzegu przy ul. Granicznej, Giełdowej. Wykaz wywieszono na okres od
02.12.2021 r. do 22.12.2021 r.

Lokalizacja