• Wydanie nr 18/08/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Dziekanów Polski, Łomianki, Woj. Mazowieckie
Wydanie nr 07/12/2021 z dnia 07 grudnia 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

GM.RN.6821.1.57.2021.OW

STAROSTA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego
w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, zostało wywieszone ogłoszenie o zamiarze wszczęcia z dniem 06 grudnia 2021r. postępowania administracyjnego w związku z wnioskiem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w łomiankach Sp. z o.o., o wydanie decyzji w trybie art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr: 819 obręb Dziekanów Polski, gm. Łomianki oraz 169 obręb Sadowne, gm. Łomianki, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez zezwolenie na realizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej w ulicy Wędkarskiej oraz sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłoczonej w ulicy Jagodowej. Wykaz dostępny jest do wglądu w godzinach pracy Starostwa, tj. poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek 8.00-16.00 oraz na stronach Biuletynu informacji publicznej Starostwa (bip.pwz.pl).

Lokalizacja