• Wydanie nr 18/02/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Gniewino, Woj. Pomorskie
Wydanie nr 07/11/2019 z dnia 07 listopada 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Informacja Wójta Gminy Gniewino


Wójt Gminy Gniewino informuje, iż w dniu 07-11-2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gniewinie, ul. Pomorska 8 wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowych dzierżawców:

  • część działki nr 183/45 obszaru 5,7140 ha, o łącznej powierzchni 419 m2 (ogródek nr 75b i nr 107) – położonej w obrębie ewidencyjnym Gniewino, objętej księgą wieczystą KW Nr GD1W/00046778/5 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie.

Lokalizacja