• Wydanie nr 28/06/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Walidrogi, Tarnów Opolski, Woj. Opolskie
Wydanie nr 14/01/2022 z dnia 14 stycznia 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Tarnów Opolski podaje do publicznej wiadomości że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej BIP, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty zamieszczony zostanie wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców w miejscowości Walidrogi. Wykaz ten zostanie wywieszony na okres 21 dni od dn.14.01.22 r. do dn. 04.02.2022 r.

Wójt Gminy Tarnów Opolski

Krzysztof Mutz

Lokalizacja