• Wydanie nr 06/05/2021 z dnia 06 maja 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Jerzmanki, Zgorzelec (Gmina), Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 19/11/2020 z dnia 19 listopada 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

INFORMACJA

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że w dniu 19.11.2020 r., na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w sołectwie wsi Jerzmanki został wywieszony wykaz, natomiast na stronie internetowej Gminy Zgorzelec, w BIP-ie, w prasie internetowej została podana do publicznej wiadomości informacja w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, działki nr 287/20 o pow. 0,0335 ha, obręb Jerzmanki, gmina Zgorzelec.

Lokalizacja