• Wydanie nr 27/09/2021 z dnia 27 września 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Dąbrówno, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 14/09/2021 z dnia 14 września 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

O G Ł O S Z E N I Eo wyniku przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej

własność Gminy Dąbrówno

Wójt Gminy Dąbrówno działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2020r. poz. 1990 ze zm.), informuje, że rokowania, które odbyły się dnia 14 września 2021r., o godz. 9:00, dotyczący sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 114/1 obręb geodezyjny Tułodziad, gm. Dąbrówno, zakończył się


wynikiem negatywnymponieważ, nikt nie przystąpił do czynności trybu rokowań – brak oferentów.

Wójt Gminy Dąbrówno

/-/ Piotr Zwaliński

Lokalizacja