• Wydanie nr 06/05/2021 z dnia 06 maja 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Otwock, Woj. Mazowieckie
Wydanie nr 19/11/2020 z dnia 19 listopada 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Prezydent Miasta Otwocka informuje, że Zarządzeniem Nr 334/2020 z dnia 19.11.2020 r.  przeznaczył do oddania w użyczenie
nieruchomość gruntową będącą we władaniu Gminy Otwock, położoną przy ul. Komunardów 4 w Otwocku, oznaczoną jako działki
ew. nr 124/1, 124/2, 124/3 i 124/4  z obrębu 8.

Z treścią Zarządzenia można zapoznać się w Urzędzie Miasta Otwocka, budynek B, II piętro, tablica ogłoszeń lub na stronie internetowej

Urzędu Miasta Otwocka.

Lokalizacja