• Wydanie nr 15/01/2021 z dnia 15 stycznia 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Otwock, Woj. Mazowieckie
Wydanie nr 01/12/2020 z dnia 01 grudnia 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Prezydent Miasta Otwocka : Zarządzeniem Nr 344/2020 z dnia 01.12. 2020 r. przeznaczył do oddania w dzierżawę nieruchomość gruntową położoną w Otwocku zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do Zarządzenia.

Z treścią Zarządzenia można zapoznać się w Urzędzie Miasta Otwocka, bud  "B,II p. "tablica ogłoszeń.

Lokalizacja