• Wydanie nr 05/10/2022 z dnia 05 października 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Bogoria, Łoniów, Woj. Świętokrzyskie
Wydanie nr 22/09/2022 z dnia 22 września 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

"Syndyk Masy Upadłości dłużnika Agaty Żyła osoby fizycznej

nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na
składnik majątku w postaci udziału 1/4 w prawie do nieruchomości
położonych w miejscowości Bogoria Świniarska, gmina Łoniów
województwo świętokrzyskie dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu
Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr KI1S/00024034/4 oraz
KI1S/00031086/5 – za cenę nie niższą niż 14.587,87 zł brutto.
Zainteresowani winni składać oferty w terminie do 20 października
2022 roku do godz. 12.00  Szczegółowe informacje w tym regulamin
przetargu można uzyskać pod nr tel. 600 473 303."

Lokalizacja