• Wydanie nr 04/06/2023 z dnia 04 czerwca 2023 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Pińczów, Woj. Świętokrzyskie
Wydanie nr 26/05/2023 z dnia 26 maja 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach

ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

Kielce, 26.05.2023 r.

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka numer 83/4 o powierzchni 3041 m2, położonej w Pińczowie przy ul. Batalionów Chłopskich

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach informuje, że unieważnia zaplanowany na dzień 30 maja 2023 roku przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki nr 83/4 o powierzchni 3041 m2, położonej w miejscowości Pińczów, przy ul. Batalionów Chłopskich, dla której Sąd Rejonowy w Pińczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1P/00029991/3.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Anna.Klehr

Elektronicznie podpisany przez Anna.Klehr

Data: 2023.05.26 07:13:37 +02'00'

Lokalizacja