• Wydanie nr 01/04/2020 z dnia 01 kwietnia 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

GN.6845.36.2019.BT

KOMUNIKAT

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)

WÓJT GMINY STAWIGUDA

podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie oraz na stronach internetowych Gminy Stawiguda pod adresami: https://www.stawiguda.pl, https://www.bip.stawiguda.pl, od dnia 11.09.2019r. wywieszony został Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie Wymój, w gminie Stawiguda stanowiącej własność Gminy Stawiguda.

Szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Stawiguda ul. Olsztyńska 10 ( pokój nr 3), w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie pod nr tel. 89 5195689, 89 5126920.

Wójt Gminy Stawiguda

(-) Michał Kontraktowicz

Lokalizacja