• Wydanie nr 15/01/2021 z dnia 15 stycznia 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Jugów, Nowa Ruda (Gmina), Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 01/12/2020 z dnia 01 grudnia 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

 Załącznik do Zarządzenia 

Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 593/20

z dnia 30.11.2020 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Wykaz wywiesza się na okres od dnia 30.11.2020 r. do dnia 21.12.2020 r.

  1. Oznaczenie nieruchomości:

1)nr księgi wieczystej: SW2K/00027986/6

2)według katastru nieruchomości: dz. nr 720/11, obręb 0007 Jugów.

2.Powierzchnia nieruchomości : część działki o powierzchni 860m2.

3.Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym o powierzchni użytkowej 239m2, położona w Jugowie, ul. Główna nr 91 . Na posesji posadowione jest szambo. Budynek będzie wykorzystywany na realizację celów statutowych przez Fundację ,,Szansa” z/s w Bystrzycy Kłodzkiej , ul. H. Sienkiewicza nr 11/2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jugów działka nr 720/11 przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami. W ewidencji gruntów i budynków Starosty Kłodzkiego dz. nr 720/11 o pow. 1132m2 sklasyfikowana jest jako Bi- inne tereny zabudowane.

4.Forma przeznaczenia do użyczenia: tryb bezprzetargowy.

5.Termin trwania użyczenia : od dnia podpisania umowy, na czas nieokreślony

Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda

Do wiadomości trzymują:

  1. Sołtys wsi Jugów – do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

  2. Prasa lokalna – www.otoprzetargi.pl

  3. Tablica ogłoszeń siedziby Wójta Gminy Nowa Ruda

  4. BIP

  5. Strona internetowa Urzędu Gminy Nowa Ruda 

Lokalizacja