• Wydanie nr 18/08/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Gniewino, Woj. Pomorskie
Wydanie nr 07/12/2021 z dnia 07 grudnia 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

          Gniewino, dnia 2021-12-06

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia

Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wynajęcia na rzecz dotychczasowych Najemców, na okres do 3 lat – niżej wymienione nieruchomości stanowiące własność Gminy Gniewino:

  • lokal użytkowy o pow. 14,0 m2 zlokalizowany w obiekcie Krytej Pływalni przy ul. Szkolnej 1A w Gniewinie, w budynku na działce nr 377/16 w Gniewinie obszaru 3.473 m2, objętej księgą wieczystą GD1W/00054059/8 Sądu Rejonowego w Wejherowie.

Stawka czynszu: 84,00 zł netto miesięcznie.

Cel najmu – prowadzenie punktu gastronomicznego.

  • powierzchnia użytkowa 2,0 m2 pomieszczenia w obiekcie Krytej Pływalni przy ul. Szkolnej 1A w Gniewinie, w budynku na działce nr 377/16 w Gniewinie obszaru 3.473 m2, objętej księgą wieczystą GD1W/00054059/8 Sądu Rejonowego w Wejherowie.

Stawka czynszu: 150,00 zł netto miesięcznie.

Cel najmu – lokalizacja automatów z gorącymi napojami i przekąskami.

  • powierzchnia użytkowa 1,5 m2 pomieszczenia w obiekcie Krytej Pływalni przy ul. Szkolnej 1A w Gniewinie, w budynku na działce nr 377/16 w Gniewinie obszaru 3.473 m2, objętej księgą wieczystą GD1W/00054059/8 Sądu Rejonowego w Wejherowie.

Stawka czynszu: 150,00 zł netto miesięcznie.

Cel najmu – lokalizacja automatów z zabawkami.

  • lokal użytkowy o pow. 35,2 m2 zlokalizowany w obiekcie Hali Widowiskowo Sportowej przy ul. Szkolnej 3 w Gniewinie, w budynku położonym na części działek o nr 374, 375/6, 377/2 w obrębie geodezyjnym Gniewino – objętych księgą wieczystą nr GD1W/00054059/8 Sądu Rejonowego w Wejherowie oraz części działki nr 380 w obrębie geodezyjnym Gniewino – objętej księgą wieczystą GD1W/00033320/6 Sądu Rejonowego w Wejherowie.

Stawka czynszu: 528,00 zł netto miesięcznie.

Cel najmu – prowadzenie biura firmy.

  • lokal użytkowy o pow. 53,0 m2 zlokalizowany w obiekcie Hali Widowiskowo Sportowej przy ul. Szkolnej 3 w Gniewinie, w budynku położonym na części działek o nr 374, 375/6, 377/2 w obrębie geodezyjnym Gniewino – objętych księgą wieczystą nr GD1W/00054059/8 Sądu Rejonowego w Wejherowie oraz części działki nr 380 w obrębie geodezyjnym Gniewino – objętej księgą wieczystą GD1W/00033320/6 Sądu Rejonowego w Wejherowie.

Stawka czynszu: 795,00 zł netto miesięcznie.

Cel najmu – prowadzenie biura stowarzyszenia.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Gniewino Nr VIII/69/2019 z dnia 26-06-2019 r., opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 2019 r., poz. 3678 – działki nr 377/16, 374, 375/6, 377/2 i 380 stanowią tereny zabudowy usługowej i zieleni urządzonej, bez ustalania proporcji pomiędzy funkcjami, oznaczone na rysynku planu symbolem 84.U,ZP.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 06-12-2021 r. do dnia 26-12-2021 r.

Informacja dotyczaca przeznaczenia do wynajęcia przedmiotowej nieruchomości zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gniewinie, umieszczenie jej w biuletynie informacji publicznej Gminy Gniewino a także w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.otoprzetargi.pl

Lokalizacja