• Wydanie nr 27/09/2021 z dnia 27 września 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Drawsko Pomorskie, Woj. Zachodniopomorskie
Wydanie nr 15/09/2021 z dnia 15 września 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Załącznik do zarządzenia Nr 108/2021 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 15 września 2021 roku.

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), ogłasza się poniższy wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Drawsko Pomorskie przeznaczonych do sprzedaży.

Lp


Oznaczenie nieruchomości wg. Księgi Wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości

Opis nieruchomości


Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena

nieruchomości

Forma

sprzedaży

1.


Lokal mieszkalny nr 2 wraz

z udziałem w częściach

wspólnych nieruchomości, w tym udział do 207/1000 w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej na działce nr 182 obręb 0011 przy ul. Bednarskiej 3 w Drawsku Pomorskim

KW nr KO1D/00012178/2

pow. działki

0,0299 ha


pow. lokalu

38,40 m2


Lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 3 położonym przy ul. Bednarskiej w Drawsku Pomorskim. Powierzchnia lokalu – 38,40 m2 . Do lokalu przynależą: pomieszczenie piwniczne o pow. 9,30 m2 oraz pomieszczenie gospodarcze o pow. 11,00 m2. Lokal znajduje się na parterze w budynku o trzech kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczonym.

W planie zagospodarowania przestrzennego działka posiada zapis 57 MW,U – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa usługowa. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi.

58.000,00 zł

Bezprzetargowo,

sprzedaż na rzecz najemcy

2.


Lokal mieszkalny nr 5 wraz

z udziałem w częściach

wspólnych nieruchomości, w tym udział do 17/100 w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej na działce nr 84/2 obręb 0011 przy ul. 11 Pułku Piechoty 45 w Drawsku Pomorskim

KW nr KO1D/00017290/8

pow. działki

0,0180 ha


pow. lokalu

45,50 m2


Lokal mieszkalny nr 5 w budynku nr 45 położonym przy ul. 11 Pułku Piechoty w Drawsku Pomorskim. Powierzchnia lokalu – 45,50 m2 . Lokal znajduje się na I piętrze w budynku wolnostojącym, dwukondygnacyjnym częściowo podpiwniczonym.

W planie zagospodarowania przestrzennego działka posiada zapis 1.87a MU – adaptowana zabudowa mieszkalno-usługowa. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.

74.100,00 zł

Bezprzetargowo,

sprzedaż na rzecz najemcy

3.


Lokal mieszkalny nr 5 wraz

z udziałem w częściach

wspólnych nieruchomości, w tym udział do 171/10000 w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej na działce nr 16/1 obręb 0007 przy ul. 11 Pułku Piechoty 89.

KW KO1D/00017296/0

pow. działki

0,1062 ha


pow. lokalu

71,50 m2


Lokal mieszkalny nr 5 w budynku nr 89 położonym przy ul. 11 Pułku Piechoty w Drawsku Pomorskim.

Powierzchnia lokalu – 71,50 m2 . Do lokalu przynależą: pomieszczenie piwniczne o pow. 5,00 m2 oraz pomieszczenie gospodarcze o pow. 12,30 m2. Lokal znajduje się na I piętrze w budynku o trzech kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczonym.

W planie zagospodarowania przestrzennego działka posiada zapis 1.96 MN – adaptowana zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi.

123.600,00 zł

Bezprzetargowo,

sprzedaż na rzecz najemcy


Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winna złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Umieszczono na tablicy ogłoszeń 15 września 2021 roku. Zdjęto z tablicy ogłoszeń …………………...… 2021 roku.

Lokalizacja