• Wydanie nr 27/09/2021 z dnia 27 września 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Otwock, Woj. Mazowieckie
Wydanie nr 14/09/2021 z dnia 14 września 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

"Prezydent Miasta Otwocka : Zarządzeniem Nr  208/2021 z dnia
14.09.2021 r. przeznaczył do oddania w dzierżawę nieruchomość gruntową
położoną w Otwocku przy ul. Władysława Reymonta 46 oznaczoną jako część
działki ew.nr 3/2 z obr.97, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do
Zarządzenia.

Lokalizacja