• Wydanie nr 26/05/2024 z dnia 26 maja 2024 roku, ISSN 2392-215X

Zmiany w prawie budowlanym już od 2015 roku

Zmiany w prawie budowlanym już od 2015 roku

W nadchodzącym roku mają wejść w życie istotne zmiany w prawie budowlanym (PrBudU). Celem tych zmian jest ułatwienie przeprowadzania inwestycji budowlanych. 

Do najważniejszych zmian zaliczyć można rezygnację z uzyskania pozwolenia na budowę lub przebudowę budynku jednorodzinnego w przypadku, gdy budynek ten nie przekracza granic działki objętej inwestycją. Po zmianie, inwestor, który będzie chciał wykonać powyższe działania, będzie musiał jedynie zgłosić budowę.

Kolejnymi zmianą istotną dla inwestorów będzie rozszerzenie katalogu obiektów, które będą mogły być oddane do użytkowania na podstawie zgłoszenia. Do taki obiektów należeć będą m.in. stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, warsztaty rzemieślnicze, garaże na pięć stanowisk, budynki kolejowe, obiekty magazynowe i inne.

Po nowelizacji ograniczone zostaną formalności związane z projektem budowlanym. Inwestor nie będzie musiał dołączać do niego wielu oświadczeń np. o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła gazu i innych.

Źródło: Gazeta Prawna