Wydanie nr 12/07/2024 z dnia 12 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Nieruchomości
Cena: 121.000,00 zł
Powierzchnia: 2608.00 m2

BURMISTRZ CZAPLINKA OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

Wydanie nr 14/06/2024 z dnia 14 czerwca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Cena: 121.000,00 zł
Powierzchnia: 2608.00 m2
Typ transakcji: Sprzedaż
Przedmiot ogłoszenia: Działka
Miejscowość ogłoszenia: Piaseczno,
Gmina: Czaplinek,
Województwo: zachodniopomorskie

Szczegóły

BURMISTRZ CZAPLINKA
OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości:

 1. oznaczonej nr działki 86/8 o pow. 0,2608 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Piaseczno, wpisanej do księgi wieczystej
  nr KW KO1D/00010580/9
  Cena wywoławcza 121 000,00 zł brutto

 

 • nieruchomość położona na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

 • dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 64/2021 dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych,

 • posiada dostęp do drogi gruntowej wewnętrznej, w której znajduje sieć wodociągowa,

 • Pierwszy przetarg odbył się w dniu 19 marca 2024 r.,

 • wadium dla działki nr 86/8 wynosi 12 100,00 zł.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto sprzedającego
PBS o/Czaplinek 48 8581 1027 0400 0505 2000 0008 w taki sposób, aby wpłata była na koncie Urzędu Miejskiego najpóźniej
w dniu
_17 lipca 2024 r.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę
od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej następujących dokumentów:

 • Potwierdzenie wpłaty wadium,

 • W przypadku osób fizycznych: dokument tożsamości,

 • W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej
  w przetargu uczestniczą oboje małżonkowie lub jeden z małżonków, jeżeli posiada zgodę małżonka do dokonania określonej czynności prawnej - Oświadczenie małżonka – załącznik nr 1
  (dokument do pobrania ze strony internetowej lub w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu pokój nr 3B),

 • Oświadczenie stanowiące - załącznik nr 2 (dokument do pobrania ze strony internetowej lub w Referacie Planowania Przestrzennego
  i Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu pokój nr 3B).

 • W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: dokument tożsamości oraz wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

 • W przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji: aktualny wypis z właściwego rejestru,

 • Pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego w przypadku gdy uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - za wyjątkiem zwolnień wymienionych w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. – podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Opłatę można uiścić w Urzędzie Miejskim pokój nr 8 lub na konto bankowe PBS/O Czaplinek 86 8581 1027 0400 0505 2000 0003,

 

Przetarg odbędzie się w dniu _23 lipca 2024 r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 6

 

INFORMACJE TEL. 94 372 62 14 nieruchomosci@czaplinek.pl

Czaplinek, dnia 14 czerwca 2024 r.

 

 

 

 

 

Lokalizacja

Nieruchomości

Proponowane dla Ciebie

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa niezabudowana zl...

Powierzchnia: 4805.00

Cena: 37.479,00

Data: 12.07.2024

Sprzedaż
Działka

Stróżna, malopolskie

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do spr...

Powierzchnia: 173.00

Cena: 14.500,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Dom

Rudawka Rymanowska, podkarpackie

nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczon...

Powierzchnia: 744.00

Cena: 16.100,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Działka

Bzianka, podkarpackie

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza drugi pub...

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza drugi pub...

Powierzchnia: 35.76

Cena: 75.000,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza drugi pub...

Powierzchnia: 25.53

Cena: 49.900,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza drugi pub...

Powierzchnia: 64.63

Cena: 140.000,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice podaje do publicz...

Powierzchnia: 50.05

Cena: 32.466,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Magazyn

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice podaje do publicz...

Powierzchnia: 50.75

Cena: 31.561,50

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Magazyn

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice podaje do publicz...

Powierzchnia: 50.50

Cena: 32.758,50

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Świętochłowice, slaskie

Informacja Prezydenta Miasta Kołobrzeg

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Dzierżawa

Kołobrzeg, zachodniopomorskie

Prawo własności kompleksu nieruchomości gruntowych...

Powierzchnia: 3428.00

Cena: 37.235,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Działka

Jeleśnia, slaskie

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sz...

Powierzchnia: 3937.00

Cena: 104.000,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Działka

Wrzępia, malopolskie

wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sz...

Powierzchnia: 9935.00

Cena: 71.000,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Działka

Wrzępia, malopolskie

wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sz...

Powierzchnia: 4937.00

Cena: 130.400,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Działka

Wrzępia, malopolskie