• Wydanie nr 27/09/2020 z dnia 27 września 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Mosina, Woj. Wielkopolskie
  • Cena: 435 000.00 zł
  • Powierzchnia: 2 351.00 m 2
Wydanie nr 19/02/2020 z dnia 19 lutego 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

PODANA CENA JEST KWOTĄ WYWOŁAWCZĄ NETTO, DO WYLICYTOWANEJ CENY DOLICZONE ZOSTANIE 23% PODATKU VAT!!!

BURMISTRZ GMINY MOSINA OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MOSINA,
POŁOŻONEJ W MOSINIE PRZY UL. ŻEROMSKIEGO

Nr działki: 2091/130
Powierzchnia (m2): 2351
Nr Kw PO1M/00022303/5
Cena wywoławcza netto (zł): 435.000,00
Wadium (zł): 43.500,00

Do wylicytowanej ceny doliczone zostanie 23% podatku VAT
Atrakcyjna oferta inwestycyjna w czytelnej lokalizacji w Mosinie w okolicy ul. Sowinieckiej- Żeromskiego. Możliwość wybudowania dwóch lokali usługowych na parterze i czterech lokali mieszkalnych na piętrze. Działka niezabudowana, niezagospodarowana, o kształcie zbliżonym do trójkąta, porośnięta drzewami z samosiewu, w sąsiedztwie nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza oraz las. Wymiary działki 67m x 47m x 93m. Nieruchomość posiada dostęp do drogi gminnej ul. Żeromskiego z pełną siecią uzbrojenia.

Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 czerwca 2018 r. nr PP.6730.87.2017.AK dla ww. nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalno-usługowych w zabudowie bliźniaczej.

Uzbrojenie w ul. Żeromskiego: woda, kanalizacja, prąd, gaz, telekomunikacja.
Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości lub braku możliwości przyłączenia się do istniejących mediów określą poszczególni gestorzy sieci przesyłowych:
1.energia elektryczna – ENEA S.A. Zakład Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Września ul. Witkowska 5, 62-300 Września,
2.gaz – Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy Poznań ul. Grobla 15, 61-859 Poznań
3.kanalizacja i woda – AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mosinie Pl. 20 Października 1 – sala nr 110.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto działki (ze wskazaniem w tytule przelewu numeru geodezyjnego działki, której wpłata wadium dotyczy) nie później niż do dnia 10 kwietnia 2020 r. na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie: GBS Mosina 39 9048 0007 2007 0000 0215 0022 (za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wyżej wskazany rachunek bankowy).

Pełną treść niniejszego ogłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie, pokój nr 125, tel. +48 61 810 95 76 oraz na stronie internetowej: bip.mosina.pl. → mienie gminne → sprzedaż mienia gminnego oraz www.mosina.pl → dla inwestora

Lokalizacja