Wydanie nr 12/07/2024 z dnia 12 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Nieruchomości
Cena: 43.000,00 zł
Powierzchnia: 1036.00 m2

Burmistrz Woźnik zaprasza do III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Woźniki

Wydanie nr 14/06/2024 z dnia 14 czerwca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Cena: 43.000,00 zł
Powierzchnia: 1036.00 m2
Typ transakcji: Sprzedaż
Przedmiot ogłoszenia: Działka
Miejscowość ogłoszenia: Czarny Las,
Powiat: lubliniecki,
Gmina: Woźniki,
Województwo: slaskie

Szczegóły

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 28 ust. 2, art. 38, art. 39 ust. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213)

 

BURMISTRZ WOŹNIK

zaprasza do III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Woźniki oznaczonych jako:

 

- działka nr 194/4, km. 223-19, obręb 0001 Czarny Las, o powierzchni 0,1036 ha, zapisana w księdze wieczystej nr CZ1L/00010462/0 Sądu Rejonowego w Lublińcu.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w obrębie Czarny Las, gminie Woźniki, powiat lubliniecki, posiada kształt prostokąta w osi wschód-zachód. Działka 194/4 jest niezabudowana, nieogrodzona, nieutwardzona, bez doprowadzonego uzbrojenia, w ewidencji gruntów i budynków posiada klasoużytek R IVa. Dotychczas działka użytkowana rolniczo. Dojazd do działki jest bezpośredni ulicą Niegolewka. Działka znajduje się w sąsiedztwie działek niezabudowanych, użytkowanych rolniczo.

Działka nr 194/4 usytuowana jest na obszarze, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr 359/XXXV/2022 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6 lipca 2022 r., oznaczony jest jako 1F-UTR - teren obiektów rekreacji indywidulanej.

Obciążenia nieruchomości – brak.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

I przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 194/4 odbył się 28.11.2023 r.
i zakończył się wynikiem negatywnym. II przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 194/4 odbył się 22.04.2024 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 43 000,00 zł + 23% VAT

(słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych)

WYSOKOŚĆ WADIUM : 4 300,00 zł

(słownie: cztery tysiące trzysta złotych)

POSTĄPIENIE MINIMALNE: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 430,00 zł.

Przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 194/4 odbędzie się

30 lipca 2024 roku o godzinie 10:00

w sali 22 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Woźnikach przy ul. Rynek 11.

 

- działka nr 194/6, km. 223-19, obręb 0001 Czarny Las, o powierzchni 0,1027 ha, zapisana w księdze wieczystej nr CZ1L/00010462/0 Sądu Rejonowego w Lublińcu.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w obrębie Czarny Las, gminie Woźniki, powiat lubliniecki, posiada kształt prostokąta w osi wschód-zachód. Działka 194/6 jest niezabudowana, nieogrodzona, nieutwardzona, bez doprowadzonego uzbrojenia, w ewidencji gruntów i budynków posiada klasoużytek R IVa. Dotychczas działka użytkowana rolniczo. Dojazd do działki jest bezpośredni ulicą Niegolewka. Działka znajduje się w sąsiedztwie działek niezabudowanych, użytkowanych rolniczo.

Działka nr 194/6 usytuowana jest na obszarze, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr 359/XXXV/2022 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6 lipca 2022 r., oznaczony jest jako 1F-UTR - teren obiektów rekreacji indywidulanej.

Obciążenia nieruchomości – brak.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

I przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 194/6 odbył się 28.11.2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. II przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 194/6 odbył się 22.04.2024 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 42 000,00 zł + 23% VAT

(słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych)

WYSOKOŚĆ WADIUM : 4 200,00 zł

(słownie: cztery tysiące dwieście złotych)

POSTĄPIENIE MINIMALNE: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 420,00 zł.

Przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 194/6 odbędzie się

30 lipca 2024 roku o godzinie 11:00

w sali 22 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Woźnikach przy ul. Rynek 11.

 

- działka nr 194/8, km. 223-19, obręb 0001 Czarny Las, o powierzchni 0,1027 ha, zapisana w księdze wieczystej nr CZ1L/00010462/0 Sądu Rejonowego w Lublińcu.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w obrębie Czarny Las, gminie Woźniki, powiat lubliniecki, posiada kształt prostokąta w osi wschód-zachód. Działka 194/8 jest niezabudowana, nieogrodzona, nieutwardzona, bez doprowadzonego uzbrojenia, w ewidencji gruntów i budynków posiada klasoużytek R IVa. Dotychczas działka użytkowana rolniczo. Dojazd do działki jest bezpośredni ulicą Niegolewka. Działka znajduje się w sąsiedztwie działek niezabudowanych, użytkowanych rolniczo.

Działka nr 194/8 usytuowana jest na obszarze, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr 359/XXXV/2022 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6 lipca 2022 r., oznaczony jest jako 1F-UTR - teren obiektów rekreacji indywidulanej.

Obciążenia nieruchomości – brak.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

I przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 194/8 odbył się 28.11.2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. II przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 194/8 odbył się 22.04.2024 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 42 000,00 zł + 23% VAT

(słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych)

WYSOKOŚĆ WADIUM : 4 200,00 zł

(słownie: cztery tysiące dwieście złotych)

POSTĄPIENIE MINIMALNE: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 420,00 zł.

Przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 194/8 odbędzie się

30 lipca 2024 roku o godzinie 12:00

w sali 22 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Woźnikach przy ul. Rynek 11.

 

- działka nr 194/9, km. 223-19, obręb 0001 Czarny Las, o powierzchni 0,1028 ha, zapisana w księdze wieczystej nr CZ1L/00010462/0 Sądu Rejonowego w Lublińcu.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w obrębie Czarny Las, gminie Woźniki, powiat lubliniecki, posiada kształt prostokąta w osi wschód-zachód. Działka 194/9 jest niezabudowana, nieogrodzona, nieutwardzona, bez doprowadzonego uzbrojenia, w ewidencji gruntów i budynków posiada klasoużytek R IVa. Dotychczas działka użytkowana rolniczo. Dojazd do działki jest bezpośredni ulicą Niegolewka. Działka znajduje się w sąsiedztwie działek niezabudowanych, użytkowanych rolniczo.

Działka nr 194/9 usytuowana jest na obszarze, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr 359/XXXV/2022 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6 lipca 2022 r., oznaczony jest jako 1F-UTR - teren obiektów rekreacji indywidulanej.

Obciążenia nieruchomości – brak.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

I przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 194/9 odbył się 29.11.2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. II przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 194/9 odbył się 22.04.2024 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 42 000,00 zł + 23% VAT

(słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych)

WYSOKOŚĆ WADIUM : 4 200,00 zł

(słownie: cztery tysiące dwieście złotych)

POSTĄPIENIE MINIMALNE: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 420,00 zł.

Przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 194/9 odbędzie się

30 lipca 2024 roku o godzinie 13:00

w sali 22 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Woźnikach przy ul. Rynek 11.

 

- działka nr 194/10, km. 223-19, obręb 0001 Czarny Las, o powierzchni 0,1028 ha, zapisana w księdze wieczystej nr CZ1L/00010462/0 Sądu Rejonowego w Lublińcu.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w obrębie Czarny Las, gminie Woźniki, powiat lubliniecki, posiada kształt prostokąta w osi wschód-zachód. Działka 194/10 jest niezabudowana, nieogrodzona, nieutwardzona, bez doprowadzonego uzbrojenia, w ewidencji gruntów i budynków posiada klasoużytek R IVa. Dotychczas działka użytkowana rolniczo. Dojazd do działki jest bezpośredni ulicą Niegolewka. Działka znajduje się w sąsiedztwie działek niezabudowanych, użytkowanych rolniczo.

Działka nr 194/10 usytuowana jest na obszarze, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr 359/XXXV/2022 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6 lipca 2022 r., oznaczony jest jako 1F-UTR - teren obiektów rekreacji indywidulanej.

Obciążenia nieruchomości – brak.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

I przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 194/10 odbył się 29.11.2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. II przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 194/10 odbył się 22.04.2024 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 42 000,00 zł + 23% VAT

(słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych)

WYSOKOŚĆ WADIUM : 4 200,00 zł

(słownie: cztery tysiące dwieście złotych)

POSTĄPIENIE MINIMALNE: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 420,00 zł.

Przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 194/10 odbędzie się

30 lipca 2024 roku o godzinie 14:00

w sali 22 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Woźnikach przy ul. Rynek 11.

 

- działka nr 194/11, km. 223-19, obręb 0001 Czarny Las, o powierzchni 0,1028 ha, zapisana w księdze wieczystej nr CZ1L/00010462/0 Sądu Rejonowego w Lublińcu.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w obrębie Czarny Las, gminie Woźniki, powiat lubliniecki, posiada kształt prostokąta w osi wschód-zachód. Działka 194/11 jest niezabudowana, nieogrodzona, nieutwardzona, bez doprowadzonego uzbrojenia, w ewidencji gruntów i budynków posiada klasoużytek R IVa. Nad północno – zachodnim narożnikiem działki przebiega linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV. Dotychczas działka użytkowana rolniczo. Dojazd do działki jest bezpośredni ulicą Niegolewka. Działka znajduje się w sąsiedztwie działek niezabudowanych, użytkowanych rolniczo.

Działka nr 194/11 usytuowana jest na obszarze, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr 359/XXXV/2022 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6 lipca 2022 r., oznaczony jest jako 1F-UTR - teren obiektów rekreacji indywidulanej.

Obciążenia nieruchomości – brak.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

I przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 194/11 odbył się 29.11.2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. II przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 194/11 odbył się 22.04.2024 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 40 000,00 zł + 23% VAT

(słownie: czterdzieści tysięcy złotych)

WYSOKOŚĆ WADIUM : 4 000,00 zł

(słownie: cztery tysiące złotych)

POSTĄPIENIE MINIMALNE: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 400,00 zł.

Przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 194/11 odbędzie się

30 lipca 2024 roku o godzinie 15:00

w sali 22 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Woźnikach przy ul. Rynek 11.

 

- działka nr 194/12, km. 223-19, obręb 0001 Czarny Las, o powierzchni 0,1029 ha, zapisana w księdze wieczystej nr CZ1L/00010462/0 Sądu Rejonowego w Lublińcu.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w obrębie Czarny Las, gminie Woźniki, powiat lubliniecki, posiada kształt prostokąta w osi wschód-zachód. Działka 194/12 jest niezabudowana, nieogrodzona, nieutwardzona, bez doprowadzonego uzbrojenia, w ewidencji gruntów i budynków posiada klasoużytek R IVa. Nad działką przebiega linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV. Dotychczas działka użytkowana rolniczo. Dojazd do działki jest bezpośredni ulicą Niegolewka. Działka znajduje się w sąsiedztwie działek niezabudowanych, użytkowanych rolniczo.

Działka nr 194/12 usytuowana jest na obszarze, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr 359/XXXV/2022 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6 lipca 2022 r., oznaczony jest jako 1F-UTR - teren obiektów rekreacji indywidulanej.

Obciążenia nieruchomości – brak.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

I przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 194/12 odbył się 29.11.2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. II przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 194/12 odbył się 23.04.2024 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 39 000,00 zł + 23% VAT

(słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych)

WYSOKOŚĆ WADIUM : 3 900,00 zł

(słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych)

POSTĄPIENIE MINIMALNE: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 390,00 zł.

Przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 194/12 odbędzie się

31 lipca 2024 roku o godzinie 10:00

w sali 22 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Woźnikach przy ul. Rynek 11.

 

- działka nr 194/13, km. 223-19, obręb 0001 Czarny Las, o powierzchni 0,1063 ha, zapisana w księdze wieczystej nr CZ1L/00010462/0 Sądu Rejonowego w Lublińcu.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w obrębie Czarny Las, gminie Woźniki, powiat lubliniecki, posiada kształt prostokąta w osi wschód-zachód. Działka 194/13 jest niezabudowana, nieogrodzona, nieutwardzona, bez doprowadzonego uzbrojenia, w ewidencji gruntów i budynków posiada klasoużytek R IVa. Dotychczas działka użytkowana rolniczo. Dojazd do działki jest bezpośredni ulicą Niegolewka. Działka znajduje się w sąsiedztwie działek niezabudowanych, użytkowanych rolniczo, a po drugiej stronie ulicy znajduje się działka zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi.

Działka nr 194/13 usytuowana jest na obszarze, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr 359/XXXV/2022 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6 lipca 2022 r., oznaczony jest jako 1F-UTR - teren obiektów rekreacji indywidulanej.

Obciążenia nieruchomości – brak.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

I przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 194/13 odbył się 29.11.2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. II przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 194/13 odbył się 23.04.2024 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 44 000,00 zł + 23% VAT

(słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych)

WYSOKOŚĆ WADIUM : 4 400,00 zł

(słownie: cztery tysiące czterysta złotych)

POSTĄPIENIE MINIMALNE: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 440,00 zł.

Przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 194/13 odbędzie się

31 lipca 2024 roku o godzinie 11:00

w sali 22 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Woźnikach przy ul. Rynek 11.

 

- działka nr 194/14, km. 223-19, obręb 0001 Czarny Las, o powierzchni 0,1022 ha, zapisana w księdze wieczystej nr CZ1L/00010462/0 Sądu Rejonowego w Lublińcu.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w obrębie Czarny Las, gminie Woźniki, powiat lubliniecki, posiada kształt prostokąta w osi wschód-zachód. Działka 194/14 jest niezabudowana, nieogrodzona, nieutwardzona, bez doprowadzonego uzbrojenia, w ewidencji gruntów i budynków posiada klasoużytek R IVa. Dotychczas działka użytkowana rolniczo. Dojazd do działki jest bezpośredni ulicą Niegolewka. Działka znajduje się w sąsiedztwie działek niezabudowanych, użytkowanych rolniczo, a po drugiej stronie ulicy znajduje się działka zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi.

Działka nr 194/14 usytuowana jest na obszarze, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr 359/XXXV/2022 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6 lipca 2022 r., oznaczony jest jako 1F-UTR - teren obiektów rekreacji indywidulanej.

Obciążenia nieruchomości – brak.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

I przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 194/14 odbył się 30.11.2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. II przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 194/14 odbył się 23.04.2024 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 42 000,00 zł + 23% VAT

(słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych)

WYSOKOŚĆ WADIUM : 4 200,00 zł

(słownie: cztery tysiące dwieście złotych)

POSTĄPIENIE MINIMALNE: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 420,00 zł.

Przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 194/14 odbędzie się

31 lipca 2024 roku o godzinie 12:00

w sali 22 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Woźnikach przy ul. Rynek 11.

 

- działka nr 194/15, km. 223-19, obręb 0001 Czarny Las, o powierzchni 0,1011 ha, zapisana w księdze wieczystej nr CZ1L/00010462/0 Sądu Rejonowego w Lublińcu.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w obrębie Czarny Las, gminie Woźniki, powiat lubliniecki, posiada kształt prostokąta w osi wschód-zachód. Działka 194/15 jest niezabudowana, nieogrodzona, nieutwardzona, bez doprowadzonego uzbrojenia, w ewidencji gruntów i budynków posiada klasoużytek R IVa. Dotychczas działka użytkowana rolniczo. Dojazd do działki jest bezpośredni ulicą Niegolewka. Działka znajduje się w sąsiedztwie działek niezabudowanych, użytkowanych rolniczo, a po drugiej stronie ulicy znajduje się działka zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi.

Działka nr 194/15 usytuowana jest na obszarze, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr 359/XXXV/2022 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6 lipca 2022 r., oznaczony jest jako 1F-UTR - teren obiektów rekreacji indywidulanej.

Obciążenia nieruchomości – brak.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

I przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 194/15 odbył się 30.11.2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. II przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 194/15 odbył się 23.04.2024 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 42 000,00 zł + 23% VAT

(słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych)

WYSOKOŚĆ WADIUM : 4 200,00 zł

(słownie: cztery tysiące dwieście złotych)

POSTĄPIENIE MINIMALNE: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 420,00 zł.

Przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 194/15 odbędzie się

31 lipca 2024 roku o godzinie 13:00

w sali 22 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Woźnikach przy ul. Rynek 11.

 

- działka nr 194/16, km. 223-19, obręb 0001 Czarny Las, o powierzchni 0,1271 ha, zapisana w księdze wieczystej nr CZ1L/00010462/0 Sądu Rejonowego w Lublińcu.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w obrębie Czarny Las, gminie Woźniki, powiat lubliniecki, posiada kształt wielokąta. Działka 194/16 jest niezabudowana, nieogrodzona, nieutwardzona, bez doprowadzonego uzbrojenia, w ewidencji gruntów i budynków posiada klasoużytek R IVa. Dotychczas działka użytkowana rolniczo. Dojazd do działki jest bezpośredni ulicą Niegolewka. Działka znajduje się w sąsiedztwie działek niezabudowanych, użytkowanych rolniczo, a po drugiej stronie ulicy znajduje się działka zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi.

Działka nr 194/16 usytuowana jest na obszarze, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr 359/XXXV/2022 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6 lipca 2022 r., oznaczony jest jako 1F-UTR - teren obiektów rekreacji indywidulanej.

Obciążenia nieruchomości – brak.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

I przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 194/16 odbył się 30.11.2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. II przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 194/16 odbył się 23.04.2024 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 52 000,00 zł + 23% VAT

(słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych)

WYSOKOŚĆ WADIUM : 5 200,00 zł

(słownie: pięć tysięcy dwieście złotych)

POSTĄPIENIE MINIMALNE: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 520,00 zł.

Przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 194/16 odbędzie się

31 lipca 2024 roku o godzinie 14:00

w sali 22 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Woźnikach przy ul. Rynek 11.

 

- działka nr 201/8, km. 223-19, obręb 0001 Czarny Las, o powierzchni 0,1554 ha, zapisana w księdze wieczystej nr CZ1L/00041715/5 Sądu Rejonowego w Lublińcu.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w obrębie Czarny Las, gminie Woźniki, powiat lubliniecki, posiada kształt prostokąta w osi wschód-zachód. Działka 201/8 jest niezabudowana, nieogrodzona, nieutwardzona, bez doprowadzonego uzbrojenia, w ewidencji gruntów i budynków posiada klasoużytek R IVa. Dotychczas działka użytkowana rolniczo, a w części wschodniej jest częściowo zalesiona. Dojazd do działki jest bezpośredni ulicą Niegolewka. Działka znajduje się w sąsiedztwie działek niezabudowanych, użytkowanych rolniczo.

Działka nr 201/8 usytuowana jest na obszarze, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr 359/XXXV/2022 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6 lipca 2022 r., oznaczony jest jako 2F-UTR - teren obiektów rekreacji indywidulanej.

Obciążenia nieruchomości – brak.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

I przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 201/8 odbył się 01.12.2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. II przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 201/8 odbył się 24.04.2024 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 64 000,00 zł + 23% VAT

(słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych)

WYSOKOŚĆ WADIUM : 6 400,00 zł

(słownie: sześć tysięcy czterysta złotych)

POSTĄPIENIE MINIMALNE: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 640,00 zł.

Przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 201/8 odbędzie się

1 sierpnia 2024 roku o godzinie 10:00

w sali 22 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Woźnikach przy ul. Rynek 11.

 

- działka nr 201/9, km. 223-19, obręb 0001 Czarny Las, o powierzchni 0,1565 ha, zapisana w księdze wieczystej nr CZ1L/00041715/5 Sądu Rejonowego w Lublińcu.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w obrębie Czarny Las, gminie Woźniki, powiat lubliniecki, posiada kształt prostokąta w osi wschód-zachód. Działka 201/9 jest niezabudowana, nieogrodzona, nieutwardzona, bez doprowadzonego uzbrojenia, w ewidencji gruntów i budynków posiada klasoużytek R IVa. Dotychczas działka użytkowana rolniczo, a w części wschodniej jest częściowo zalesiona. Dojazd do działki jest bezpośredni ulicą Niegolewka. Działka znajduje się w sąsiedztwie działek niezabudowanych, użytkowanych rolniczo.

Działka nr 201/9 usytuowana jest na obszarze, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr 359/XXXV/2022 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6 lipca 2022 r., oznaczony jest jako 2F-UTR - teren obiektów rekreacji indywidulanej.

Obciążenia nieruchomości – brak.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

I przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 201/9 odbył się 01.12.2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. II przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 201/9 odbył się 24.04.2024 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 64 000,00 zł + 23% VAT

(słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych)

WYSOKOŚĆ WADIUM : 6 400,00 zł

(słownie: sześć tysięcy czterysta złotych)

POSTĄPIENIE MINIMALNE: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 640,00 zł.

Przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 201/9 odbędzie się

1 sierpnia 2024 roku o godzinie 11:00

w sali 22 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Woźnikach przy ul. Rynek 11.

 

- działka nr 201/10, km. 223-19, obręb 0001 Czarny Las, o powierzchni 0,1576 ha, zapisana w księdze wieczystej nr CZ1L/00041715/5 Sądu Rejonowego w Lublińcu.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w obrębie Czarny Las, gminie Woźniki, powiat lubliniecki, posiada kształt prostokąta w osi wschód-zachód. Działka 201/10 jest niezabudowana, nieogrodzona, nieutwardzona, bez doprowadzonego uzbrojenia, w ewidencji gruntów i budynków posiada klasoużytki R IVa, R IVb. Dotychczas działka użytkowana rolniczo, a w części wschodniej jest częściowo zalesiona. Dojazd do działki jest bezpośredni ulicą Niegolewka. Działka znajduje się w sąsiedztwie działek niezabudowanych, użytkowanych rolniczo.

Działka nr 201/10 usytuowana jest na obszarze, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr 359/XXXV/2022 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6 lipca 2022 r., oznaczony jest jako 2F-UTR - teren obiektów rekreacji indywidulanej.

Obciążenia nieruchomości – brak.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

I przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 201/10 odbył się 01.12.2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. II przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 201/10 odbył się 24.04.2024 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 65 000,00 zł + 23% VAT

(słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

WYSOKOŚĆ WADIUM : 6 500,00 zł

(słownie: sześć tysięcy pięćset złotych)

POSTĄPIENIE MINIMALNE: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 650,00 zł.

Przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 201/10 odbędzie się

1 sierpnia 2024 roku o godzinie 12:00

w sali 22 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Woźnikach przy ul. Rynek 11.

 

- działka nr 201/11, km. 223-19, obręb 0001 Czarny Las, o powierzchni 0,1561 ha, zapisana w księdze wieczystej nr CZ1L/00041715/5 Sądu Rejonowego w Lublińcu.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w obrębie Czarny Las, gminie Woźniki, powiat lubliniecki, posiada kształt prostokąta w osi wschód-zachód. Działka 201/11 jest niezabudowana, nieogrodzona, nieutwardzona, bez doprowadzonego uzbrojenia, w ewidencji gruntów i budynków posiada klasoużytki R IVa, R IVb. Dotychczas działka użytkowana rolniczo, a w części wschodniej jest częściowo zalesiona. Dojazd do działki jest bezpośredni ulicą Niegolewka. Działka znajduje się w sąsiedztwie działek niezabudowanych, użytkowanych rolniczo. Wschodnia część działki graniczy z działką zabudowaną budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczym.

Działka nr 201/11 usytuowana jest na obszarze, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr 359/XXXV/2022 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6 lipca 2022 r., oznaczony jest jako 2F-UTR - teren obiektów rekreacji indywidulanej.

Obciążenia nieruchomości – brak.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

I przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 201/11 odbył się 01.12.2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. II przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 201/11 odbył się 24.04.2024 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 64 000,00 zł + 23% VAT

(słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych)

WYSOKOŚĆ WADIUM : 6 400,00 zł

(słownie: sześć tysięcy czterysta złotych)

POSTĄPIENIE MINIMALNE: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 640,00 zł.

Przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 201/11 odbędzie się

1 sierpnia 2024 roku o godzinie 13:00

w sali 22 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Woźnikach przy ul. Rynek 11.

 

- działka nr 201/12, km. 223-19, obręb 0001 Czarny Las, o powierzchni 0,1339 ha, zapisana w księdze wieczystej nr CZ1L/00041715/5 Sądu Rejonowego w Lublińcu.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w obrębie Czarny Las, gminie Woźniki, powiat lubliniecki, posiada kształt prostokąta w osi wschód-zachód. Działka 201/12 jest niezabudowana, nieogrodzona, nieutwardzona, bez doprowadzonego uzbrojenia, w ewidencji gruntów i budynków posiada klasoużytek R IVa. Nad działką przebiega linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV, a w północno – zachodniej części działki usytuowany jest kratowy słup elektroenergetyczny. Dotychczas działka użytkowana rolniczo. Dojazd do działki jest bezpośredni ulicą Niegolewka. Działka znajduje się w sąsiedztwie działek niezabudowanych, użytkowanych rolniczo. Zachodnia część działki graniczy z działką zabudowaną budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi.

Działka nr 201/12 usytuowana jest na obszarze, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr 359/XXXV/2022 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6 lipca 2022 r., oznaczony jest jako 2F-UTR - teren obiektów rekreacji indywidulanej.

Obciążenia nieruchomości – brak.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

I przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 201/12 odbył się 01.12.2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. II przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 201/12 odbył się 24.04.2024 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 49 000,00 zł + 23% VAT

(słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych)

WYSOKOŚĆ WADIUM : 4 900,00 zł

(słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych)

POSTĄPIENIE MINIMALNE: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 490,00 zł.

Przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 201/12 odbędzie się

1 sierpnia 2024 roku o godzinie 14:00

w sali 22 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Woźnikach przy ul. Rynek 11.

 

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu.

Wadium należy wpłacić na poniższe konto Urzędu Miejskiego w Woźnikach najpóźniej w dniu 25.07.2024 r.:

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków O/Woźniki nr:

45 8279 1023 0204 6039 2002 0014

- w tytule przelewu proszę wpisać „wadium”, numer działki której dotyczy wadium,

km i obręb oraz imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu

Określony termin oznacza datę wpływu na konto Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

Uczestnicy III przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

  • w przypadku osoby fizycznej – dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,

  • w przypadku spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki lub inny dokument określający zasady jej reprezentacji, dowody tożsamości wspólników, stosowne pełnomocnictwa,

  •  w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,

  • potwierdzenie wniesienia wadium,

  • oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;

  • w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu i nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie ustalonej w przetargu.

W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Woźnik może odwołać przetarg w tej samej formie co ogłoszenie o przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Gminy Woźniki.

Wadium zostanie zwrócone przelewem na konto nie później niż przed upływem trzech dni roboczych od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia III przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Koszty sporządzenia umowy kupna-sprzedaży ponosi nabywca.

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości w wyniku przetargu podlega zapłacie jednorazowo i powinna wpłynąć na konto Gminy Woźniki na minimum dwa dni przed terminem zawarcia umowy kupna - sprzedaży.

W dniu 24.10.2023 r. bezskutecznie upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Woźnikach, pokój nr 12 lub telefonicznie pod numerem: (34) 366 99 21.

Lokalizacja

Nieruchomości

Proponowane dla Ciebie

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa...

Powierzchnia: 126.00

Cena: 329.000,00

Data: 12.07.2024

Sprzedaż
Dom

Bełk, slaskie

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa zabudowana budyn...

Data: 12.07.2024

Sprzedaż
Dom

Chudów, slaskie

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa zabudowana budyn...

Powierzchnia: 1159.00

Cena: 3.180.460,00

Data: 12.07.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Chudów, slaskie

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa niezabudowana z...

Powierzchnia: 13040.00

Cena: 101.712,00

Data: 12.07.2024

Sprzedaż
Działka

Stróżna, malopolskie

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa niezabudowana zl...

Powierzchnia: 4805.00

Cena: 37.479,00

Data: 12.07.2024

Sprzedaż
Działka

Stróżna, malopolskie

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do spr...

Powierzchnia: 173.00

Cena: 14.500,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Dom

Rudawka Rymanowska, podkarpackie

nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczon...

Powierzchnia: 744.00

Cena: 16.100,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Działka

Bzianka, podkarpackie

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza drugi pub...

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza drugi pub...

Powierzchnia: 35.76

Cena: 75.000,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza drugi pub...

Powierzchnia: 25.53

Cena: 49.900,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza drugi pub...

Powierzchnia: 64.63

Cena: 140.000,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice podaje do publicz...

Powierzchnia: 50.05

Cena: 32.466,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Magazyn

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice podaje do publicz...

Powierzchnia: 50.75

Cena: 31.561,50

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Magazyn

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice podaje do publicz...

Powierzchnia: 50.50

Cena: 32.758,50

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Świętochłowice, slaskie

Informacja Prezydenta Miasta Kołobrzeg

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Dzierżawa

Kołobrzeg, zachodniopomorskie