• Wydanie nr 27/09/2021 z dnia 27 września 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Ludwikowice Kłodzkie, Nowa Ruda (Gmina), Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 15/09/2021 z dnia 15 września 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

INFORMACJA O WYKAZACH NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Rudzie, ul. Niepodległości nr 2, dnia 15 września 2021 roku zostały wywieszone i podane do publicznej wiadomości na okres od 15 września 2021 roku do 5 października 2021 roku wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Nowa Ruda, przeznaczonych do  najmu w trybie bezprzetargowym:

Ludwikowice Kłodzkie

załącznik do zarządzenia Nr 422/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 15 września 2021 roku:

- nieruchomość gruntowa o powierzchni 10,00 m2, położona w granicach części działki nr 138/7, przeznaczona do najmu na wybudowanie ze środków własnych wnioskodawcy boksu śmietnikowego do gromadzenia odpadów komunalnych,

załącznik do zarządzenia Nr 423/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 15 września 2021 roku:

- nieruchomość gruntowa o powierzchni 10,00 m2, położona w granicach części działki nr 91/14, przeznaczona do najmu na wybudowanie ze środków własnych wnioskodawcy boksu śmietnikowego do gromadzenia odpadów komunalnych,

załącznik do zarządzenia Nr 424/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 15 września 2021 roku:

- nieruchomość gruntowa o powierzchni 20,00 m2, położona w granicach części działki nr 873/3, przeznaczona do najmu na wybudowanie ze środków własnych wnioskodawcy boksu śmietnikowego do gromadzenia odpadów komunalnych.

Wykazy dostępne są również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gmina.nowaruda.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda https://gmina.nowaruda.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie.

Lokalizacja