• Wydanie nr 15/01/2021 z dnia 15 stycznia 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Zawiercie, Woj. Śląskie
  • Powierzchnia: 3 680.00 m 2
Wydanie nr 15/07/2020 z dnia 15 lipca 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU ZABUDOWANEGO BUDYNKIEM I URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI TRWALE Z GRUNTEM ZWIĄZANYMI, W TYM Z PRAWEM WŁASNOŚCI BUDYNKU POŁOŻONEGO W ZAWIERCIU PRZY UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 22/6.


Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki prawo użytkowania wieczystego gruntu działek oznaczonych nr ewid. 16/1 i 16/4 km. 49 obręb Zawiercie o łącznej powierzchni 0,3680 ha, zabudowanych budynkami i urządzeniami budowlanymi trwale z gruntem związanymi, w tym wraz z prawem własności budynku położonego w Zawierciu przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 22/6, dla którego prowadzona jest księga wieczysta CZ1Z/00003085/2, za cenę najwyższą z zaoferowanych lecz nie niższą niż wartości oszacowania, która zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 8 kwietnia 2019 roku wynosi:


676 000 złotych netto (831 480 zł brutto z podatkiem VAT 23%)


(sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100gr netto )


Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23%. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

603 951 467

Oferty z zaproponowaną ceną nie niższą niż 676 000 zł netto oraz podaniem nr telefonu kontaktowego adresu do korespondencji, należy przesyłać na adres e-mail:

syndyk.bubel@gmail.com


do dnia 15 sierpnia 2020 roku włącznie. Za ofertę przyjętą uważa się ofertę potwierdzoną wiadomością e-mail informującą o przyjęciu oferty. O dalszym toku postępowania, w tym o przeprowadzeniu ewentualnej np. licytacji ustnej i treści regulaminu tej licytacji syndyk poinformuje oferentów w odrębnej korespondencji.


Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo unieważnienia konkursu ofert w całości bez podania przyczyny, prawo unieważnienia wyniku konkursu ofert bez podania przyczyny, prawo modyfikacji zasad konkursu ofert bez podania przyczyny oraz prawo odstąpienia od oferty bez podania przyczyny.

Lokalizacja