• Wydanie nr 25/01/2020 z dnia 25 stycznia 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski, Woj. Lubuskie
  • Cena: 590 000.00 zł
Wydanie nr 04/04/2019 z dnia 04 kwietnia 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Zarządca masy sanacyjnej Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ZNAKBUD” G. Dalidowski, W. Paduch, M. Górko Spółka jawna w restrukturyzacji ogłasza pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na prawo użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynku biurowego oraz budynkami magazynowymi należącego do Dłużnika.

  1. Przedmiotem sprzedaży jest przysługujący Dłużnikowi - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ZNAKBUD” G. Dalidowski, W. Paduch, M. Górko Spółka jawna w restrukturyzacji, prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o nr 567/5 o powierzchni 3257 m2 ,dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą o nr GW1G/00087423/8 oraz związane z nim prawo własności posadowionego na nim budynku biurowego z częścią socjalną oraz budynkami magazynowymi.

  2. Cena wywoławcza wynosi 590.000,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.

  3. Miejscem przeprowadzenia przetargu jest siedziba Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy ul. Chopina 52 blok 15, sala nr 3.

  4. Termin przetargu ustala się na dzień 26 kwietnia 2019 r. godz. 9:00.

  5. Zarządca zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, nie przyjęcia zaproponowanej ceny lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, prowadzenia dodatkowych negocjacji z możliwością końcowego licytowania ceny tylko wobec obecnych na przetargu oferentów składających oferty w kwocie nie niższej niż 90% kwoty najwyższej oferty.

  6. Pełny tekst regulaminu przetargu dostępny jest w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydział Gospodarczy, ul. Chopina 52, blok 15, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 7256834.Kontakt:
Kancelaria Zarządcy Jakub Liszka ul. Krzywoustego 4/2, 66 - 400 Gorzów Wlkp.
tel: 505 006 952, mail: j.liszka@kanelaria-liszka.pl

Lokalizacja