• Wydanie nr 27/09/2021 z dnia 27 września 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Skoczów, Woj. Śląskie
  • Cena: 4 375 702.00 zł
  • Powierzchnia: 2 568.86 m 2
Wydanie nr 15/09/2021 z dnia 15 września 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk Masy Upadłości


Sąd Rejonowy w Bielsku Białej Wydział VI Gospodarczy postanowieniem z dnia 23 marca 2021r. sygn. akt VI GUp 272/20 zezwolił na sprzedaży z wolnej ręki następujących składników masy upadłości:


  • Prawo własności nieruchomości położonej w Skoczowie stanowiącej działki 10/1 o pow. 5 765 m² i nr 10/16 o pow. 764m², zabudowanej budynkiem przemysłowym o pow. 2 568,86 m², obj. KW BB1C/00086992/4

  • Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę obejmujący przebudowę z częściową zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku przemysłowego oraz rozbudowę o halę magazynowo - produkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu.


za cenę nie niższą niż 4 375 702,00 zł, co stanowi 100% łącznej wartości likwidacyjnej wynikającej z operatu szacunkowego wykonanego na potrzeby postępowania upadłościowego. Cena wywołania nie obejmuje podatku VAT, istnieje możliwość opodatkowania sprzedaży podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy o VAT.


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem „OFERTA– sygn. akt VI GUp 272/20" osobiście w biurze syndyka w godzinach od 08.00 do 15.00 lub przesyłając pocztą na adres biura Syndyka: Kancelaria Syndyka Renata Pilch, ul. Korfantego nr 37, 43-400 Cieszyn w terminie do dnia 15 października 2021r. (decyduje data doręczenia oferty na wskazany adres).


Wszelkie informacje na temat sprzedaży, jak również informacje dotyczące trybu składania ofert można uzyskać pod nr telefonu: 502 151 312 lub 538 442 281, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: syndyk.pilch@gmail.com.


Regulamin sprzedaży wraz z dokumentami związanymi ze składaniem ofert udostępnione będą w formie mailowej bądź w Kancelarii syndyka od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 15.00.

Lokalizacja